Co oznacza peer-to-peer (P2P) ?

2064

Peer-to-peer (P2P) to model sieciowy, w którym komputery lub urządzenia sprzętowe wymieniają się plikami. Niektórzy eksperci opisują go jako system „równego klienta”, w którym zamiast uzyskiwać dostęp do plików z serwera, komputery „równorzędne” po prostu zamieniają je między sobą.

Schemat przedstawiający sieć typu P2P. peer-to-peer

Peer-to-peer to standard sieciowy dla niektórych interesujących aplikacji i platform. Niektóre z najbardziej znanych systemów peer-to-peer opracowane wokół handlu plikami multimedialnymi, w tym plikami muzycznymi, filmami cyfrowymi i programami telewizyjnymi oraz innymi treściami audiowizualnymi, za pośrednictwem platform takich jak Napster, Kazaa i inne. W końcu platformy te zostały zamknięte przez branże zainteresowane cyfrową własnością intelektualną, ale peer-to-peer jest nadal użytecznym modelem dla wielu innych rodzajów udostępniania plików. Na przykład systemy peer-to-peer były integralną częścią procesu tworzenia programów mikrofinansowania, w których poszczególni mali pożyczkodawcy mogą wnosić wkład do indywidualnych pożyczkobiorców.