Przepływy funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego

740

Przepływy funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego

Proces pomniejszania roli banków. Wraz ze wzrostem efektywności rynków kapitałowych możliwe jest dopasowanie kredytów i oszczędności z pominięciem instytucji pośredniczących, takich jak banki, które od lat zarabiają, zapełniając wszelkiego rodzaju luki informacyjne na rynku.

Z racji braku informacji kredytowych kredytobiorcy z reguły nie są w stanie zdobyć zaufania ostrożnych depozytariuszy. Muszą zatem nawiązać współpracę z bankami, które dokonają analizy ryzyka kredytowego. Tym sposobem kredytobiorca określonej wielkości może uzyskać taką klasyfikację kredytową, dzięki której z łatwością uzyska bezpośredni dostęp do rynku kapitałowego. Bank pośredniczący może się zmierzyć z tym zjawiskiem, przestawiając się z modelu „udzielić i trzymać” na model „udzielić i sprzedać”, co oznacza, że bierze na siebie rolę w procesie sekurytyzacji. Efektem pomijania pośrednictwa bankowego jest zmniejszenie marż odsetkowych oraz udziału kredytów bankowych w finansowaniu dłużnym ogółem (zob. poniższy wykres).

Eliminacja pośrednictwa