Bariera

655

Bariera

Sposób osłony przedsiębiorstwa czy też oddalenia od niego możliwego zagrożenia przez odizolowanie problemu tak, by nie zagrażał on przyszłości większej grupy. Transakcje między spółkami – dywidendy, pożyczki, gwarancje, opłaty za zarządzanie czy transakcje handlowe – podlegają kontroli lub ograniczeniom. Do takiego wewnętrznego kombinatorstwa kierownictwo posuwa się najczęściej w razie problemów z wypłacalnością. Przykładem tego mechanizmu może być postępowanie w stosunku do filii, która ma deficyt kapitałowy lub wydatki na nakłady inwestycyjne, mogące wyczerpać zasoby finansowe firmy macierzystej. Jeśli kredytodawcy spółki–matki obawialiby się, że zostanie ona pozbawiona gotówki potrzebnej na spłatę „ich” kredytu, mogliby wznieść „barierę” w postaci warunku umowy kredytowej ograniczającego lub wręcz wykluczającego finansowe wsparcie spółki–córki. Ta musiałaby wówczas finansować się sama na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie”. Co więcej, kredytodawcom słabszego podmiotu zależnego odmówiono by w takim przypadku dofinansowania przez innych kredytodawców z grupy. Przede wszystkim jednak przeżywająca trudny okres spółka nie mogłaby – tonąc – pociągnąć na dno reszty grupy. Przy restrukturyzacji stworzenie bariery zmusza autonomiczne przedsiębiorstwa do dawania sobie rady na własną rękę. Przeciwieństwem bariery jest poręczenie wzajemne, ponieważ wiąże ze sobą oddzielne jednostki prawne w jedną jednostkę gospodarczą. Bariery można wznosić też w bankach (zob. poniższy cytat). W 2011 r. Komisja Vickersa w Wielkiej Brytanii wezwała tamtejsze banki do przeniesienia podstawowej działalności detalicznej i usług dla małych firm do odrębnych spółek, które objęte zostałyby dorozumianą gwarancją władz. Pozostałe, ryzykowne segmenty działalności pozostawione zostałyby „same sobie” z pełnym prawem do bankructwa.

Spadek

W roku 2000 Erste Bank przejął najważniejszy czeski bank oszczędnościowy Ceska Sporitelna. Instytucja ta udzielała wcześniej nieprzemyślanych kredytów w ramach wadliwego programu prywatyzacji. Choć Erste Bank odziedziczył aktywa czyste, oddzielone barierą, przeżyta trauma sprawiła, że skłonienie personelu banku do wznowienia ożywionej działalności kredytowej zajęło dużo czasu.

Home from home, „The Economist”, 11 grudnia 2003 r.