PZU przegrywa w sądzie. 50 milionów kary od UOKiK sprzed ponad dekady utrzymane

619

Największa polska firma ubezpieczeniowa, PZU, została ostatecznie uznana za winną naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i skorzystania z dominującej pozycji rynkowej. W piątek 25 października Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PZU dotyczącą kary nałożonej na spółkę przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów … ponad 10 lat temu. Oznacza to, że utrzymano karę finansową w wysokości 50 milionów złotych, którą w tym czasie otrzymał PZU. Pomimo tego, że sprawa dotyczy kary od ponad dekady, niekorzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął na nastrój akcjonariuszy PZU – cena akcji ubezpieczyciela spada na piątkowej sesji o prawie 4%.

O co w tym wszystkim chodzi? W październiku 2007 r. UOKiK nałożył na PZU karę finansową w wysokości 50 mln PLN za nieuczciwe wykorzystanie jego pozycji jako lidera ubezpieczeń pracowniczych. Biuro oskarżyło PZU m.in. o utrudnienie pracodawcom rezygnacji z oferty i zmianę ubezpieczyciela. Dotyczyło to wymogu rozwiązania umowy z PZU przez co najmniej 75% pracowników spółki, a także traktowania rozwiązania umowy przez pracowników jako naruszenia umowy przez pracodawcę, co było równoznaczne z naliczeniem kary umownej w wysokości trzech miesięcy „wartość wkładów. UOKiK uznał te praktyki za nieuczciwe, by wykorzystywać pozycję lidera rynku ubezpieczeń i zniechęcać pracodawców do zmiany dostawców.

PZU nie zgodził się z decyzją UOKiK i odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2011 r. Oddalił skargę spółki, potwierdzając zasadność nałożenia kary pieniężnej w wysokości 50 mln. W tym czasie PZU postanowił wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po niespełna ośmiu latach ostatecznie odrzucił skargę spółki.

Wbrew licznym mylącym doniesieniom nie oznacza to jednak, że PZU musi zapłacić grzywnę w wysokości 50 mln, ponieważ został zmuszony to zrobić wkrótce po decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dlatego dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma wpływu na obecną sytuację finansową PZU. Mimo to cena akcji ubezpieczyciela na piątkowej sesji traci mniej niż 4%, spadając do ceny 37 0800 PLN za akcję.