Rachunkowość rynków wschodzących i rynków w fazie przejściowej

1521

Rachunkowość rynków wschodzących i rynków w fazie przejściowej

Standardy rachunkowości uwzględniające specyfikę i potrzeby rynków wschodzących i/lub znajdujących się w fazie przejściowej. Warunki panujące na tych rynkach często nie sprzyjają metodom rachunkowości stosowanym na rynkach kapitałowych w dobrze rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Przykładowo, może brakować godnej zaufania infrastruktury prawnej i ekonomicznej; mogą istnieć ukryte zobowiązania wynikające z nieodpowiednich, niejasnych lub skorumpowanych uregulowań; może brakować organizacji zawodowych zrzeszają- cych biegłych rewidentów oraz odpowiednich mechanizmów nadzoru właścicielskiego. Organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości mogą nie dysponować odpowiednimi uprawnieniami i środkami, a w przypadkach krańcowych, szara strefa może działać na niekorzyść przejrzystości w rachunkowości. Z biegiem czasu i przy odpowiednich staraniach, presja rynku zwykle zmusza rynki wschodzące i rynki w fazie przejściowej do rozwinięcia rachunkowości. Zanim to jednak nastąpi, jako rozwiązanie doraźne można przyjąć Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które stają się coraz powszechniej stosowaną światową normą. Tymczasem jednak ryzyko księgowe na takich rynkach jest podwyższone.