Rachunkowość prowizoryczna

1373

Rachunkowość prowizoryczna

Bardzo nieformalne i niedbałe metody księgowe stosowane czasem przez bardzo małe przedsię- biorstwa, o których mówi się, że dokumentację księgową przechowują w pudełkach na buty. Na koniec okresu obrotowego dowody księgowe (pokwitowania, wyciągi bankowe itd.) przekazywane są księgowemu lub zewnętrznemu biuru usług księgowych w celu ich posegregowania i przerobienia na sprawozdanie finansowe. Z nastaniem doby przyjaznego dla użytkownika oprogramowania księgowego, rachunkowość prowizoryczna jest coraz mniej spotykana.

Rachunkowość prowizoryczna