Raport na temat zapasów i zamówień przemysłowych (ang. factory orders report)

wskaźniki ekonomiczne

1322

Raport na temat zapasów i zamówień przemysłowych

Raport na temat zapasów i zamówień przemysłowych wykorzystuje z jednej strony publikowane tydzień wcześniej dane o zamówieniach dóbr trwałych, a z drugiej strony pojawiają sie nim nowe dane na temat dóbr nietrwałego użytku takich jak np: odzież czy żywność. Raport ma za zadanie odzwierciedlać kondycje całego sektora produkcyjnego gospodarki, przedstawiając dane m.in. o nowych zamówieniach, zapasach i niewypełnionych. Dane w raporcie prezentowane są zarówno w cenach bieżących jak i również w formie zmiany procentowej rok do roku czy miesiąc do miesiąca.

Znaczenie dla rynku

Z punktu widzenia uczestników rynków finansowych publikacja na temat zapasów i zamówień nie ma kluczowego znaczenia, przede wszystkim dlatego, że blisko połowa informacji pojawiających się w raporcie jest już tydzień wcześniej znana. Jednakże, dane dotyczące poziomu zapasów i zamówień przemysłowych okazują się pomocne przy prognozowaniu przyszłych poziomów produkcji przemysłowej. Mierzenia poziomu zapasów i produkcji przemysłowej w cenach bieżących sprawia, że ani inflacja, ani zmiany cen realnych nie są brane pod uwagę. Przykładowo spadek cen benzyny będzie dla przedsiębiorstw posiadających benzynę w zapasach oznaczać spadek wartości zapasów w raporcie o zamówieniach i zapasach przemysłowych.