SPDR MSCI

808

SPDR MSCI World UCITS ETF jest otwartym, zgodnym z wymogami UCITS funduszem giełdowym z siedzibą w Irlandii. Celem funduszu jest śledzenie wyników dużych i średnich spółek akcyjnych na rozwiniętych giełdach na całym świecie. Fundusz inwestuje w fizyczne papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu.

Dywidendy w funduszu są reinwestowane (akumulowane). MSCI World pozwala na szeroką inwestycję z niskimi opłatami w ok. 1 601 akcji.

Całkowity wskaźnik kosztów wynosi 0,12% w skali roku. Fundusz replikuje wyniki indeksu bazowego poprzez zakup wybranych najistotniejszych składników indeksu (technika doboru próby). Fundusz SPDR MSCI World UCITS ETF zarządza aktywami o wartości 221 mln euro.