Spłata rat kredytu w obcej walucie – co trzeba wiedzieć?

1246

Spłata rat kredytu bezpośrednio w walucie obcej jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie znacznych oszczędności. Po jego zastosowaniu kredytobiorca nie jest już uzależniony od oferowanych przez bank stóp procentowych sprzedaży. Oznacza to, że kredytobiorca hipoteczny będzie mógł dokonać zakupu niezbędnych walut w kantorze internetowym lub u innych użytkowników. Osoby, które chcą spłacać raty w walucie obcej, są często sceptycznie nastawione do tego typu rozwiązań. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z pytań kredytobiorców. Powinny one pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji.

Pytanie numer 1: Czy bank musi się zgodzić na spłatę rat w walucie?

Odpowiedź: Obecnie bank musi zaakceptować wybór kredytobiorcy, który spłaci raty bezpośrednio w walucie obcej (np. euro lub frank szwajcarski). Taka zasada wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu. Wspomniana ustawa weszła w życie 26 sierpnia 2011 roku. Ponad dwa lata wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S II. W ramach tego pakietu rekomendacji banki były również zobowiązane do przyjmowania rat w walucie obcej. Kolejne przepisy potwierdziły ten obowiązek wobec kredytodawców i wprowadziły kilka dodatkowych, korzystnych dla klienta rozwiązań.

ZWRÓĆ UWAGĘ:Banki muszą przyjmować spłaty kredytów bezpośrednio w walucie obcej. Regulacja taka wynika z Ustawy obowiązującej od 26 sierpnia 2011 r. oraz wcześniejszej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja S II).

Pytanie numer 2: Obecnie płacę raty w złotym. procedury muszę wykonać, żeby to zmienić?

Odpowiedź: Przed zmianą warunków spłaty klient powinien powiadomić bank (np. przez internet lub aplikację telefoniczną). Kredytobiorca będzie musiał wówczas podpisać aneks do umowy kredytowej. Niektóre banki mogą przesłać ten dokument pocztą. Po załączeniu umowy kredytowej bank powinien otworzyć rachunek walutowy, na którym klient będzie mógł odebrać walutę obcą i spłacić raty. Ten bezpłatny rachunek będzie regularnie obciążany kwotą równą miesięcznej raty (w euro lub frankach).

ZWRÓĆ UWAGĘ:Spłata rat kredytu bezpośrednio w walucie wymaga jedynie podpisania aneksu do umowy kredytowej. Czasami wszystkie formalności można dopełnić bez wizyty w banku. Po zawarciu aneksu kredytodawca otworzy dodatkowo bezpłatny rachunek walutowy w celu spłaty rat.

Pytanie numer 3: Jakie są koszty aneksowania umowy kredytowej?

Odpowiedź:Zgodnie z przepisami tzw. ustawy antyspread law, załącznik dotyczący spłaty zadłużenia w walucie obcej musi być wolny od opłat. Ustawa antyspread zobowiązuje również banki do bezpłatnego otwierania i prowadzenia rachunków walutowych. Warto zauważyć, że przed wejściem w życie ustawy antyread (tj. do 26 sierpnia 2011 r.) banki niekiedy pobierały opłaty za aneks wprowadzający bezpośrednią spłatę w walucie obcej. Zalecenie S II nie zabraniało takich praktyk.

ZWRÓĆ UWAGĘ:Zgodnie z obowiązującymi przepisami aneks do umowy na spłatę rat w walucie obcej musi być bezpłatny. Bank nie będzie również pobierał żadnych opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego w celu spłaty rat.

Pytanie numer 4: Ile mogę zaoszczędzić dzięki bezpośredniemu spłacaniu rat w walucie?

Odpowiedź:Oszczędności kredytobiorcy zależą od wysokości rat i różnicy pomiędzy kursem wymiany walut w banku i kantorze internetowym.