Spłata, zwrot pożyczki/kredytu

1033

Spłata, zwrot pożyczki/kredytu

Oddanie pożyczkodawcy pożyczonej od niego kwoty kapitału. Spłaty mogą być „na tym samym poziomie”, tzn. zmienia się odpowiednio wysokość przypadającej do spłaty części kapitału i oprocentowania, tak aby w sumie dawały one stałą wysokość raty, lub też kwota kapitału zmniejsza się w  miarę dokonywania spłat i w  ten sposób, po dodaniu oprocentowania, wysokość rat jest z upływem czasu niższa. Spłata to w bankowości słowo operacyjne. Chociaż wielu kredytodawców może udzielić komuś kredytu, nie zawsze jest to jednak tzw. dobry kredyt. Co to jest dobry kredyt? Jest to po prostu kredyt, który zostaje spłacony. Nie powinno to wymagać zbyt wielu wyjaśnień w przypadku bankowca, ale w  praktyce koncepcja ta w  zaskakujący sposób nie trafia do przekonania kredytobiorcy. Część tej niechęci do spłacania długu można złożyć na karb ludzkiej natury. Pokusa ta nie ominęła nawet bankowców, którzy pożyczyli np. niezwykle interesującą książkę od znajomego. Kiedy już coś masz, trudno jest to oddać, nawet jeżeli zwrot został z góry ustalony. Bankowcy uwzględniają ten aspekt ludzkiej natury w swoim postępowaniu.

Puste obietnice

Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli. Do czasu, zanim otrzyma, całuje jego ręce i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem; ale się ociąga, gdy przyjdzie pora zwrotu, i oddaje w zamian słowa niezadowolenia i na złe czasy się skarży.

Mądrość Syracha, 29,4–5

Spłata balonowa

Skumulowanie dużej, łącznej kwoty płatności pod koniec okresu spłaty kredytu. Określenie „skumulowanie” wynika z tego, że wysokość spłat narasta pod koniec terminu płatności. Poleganie na spłatach skumulowanych ma sens tylko wówczas, gdy kredytobiorca uzyskuje znaczne nadwyżki finansowe, umożliwiające regulowanie zobowiązań finansowych związanych ze spłatą kredytu. W przeciwnym razie bankowiec musi się nieuchronnie liczyć z koniecznością refinansowania i z ryzykiem refinansowania, polegającym na tym, że inni kredytodawcy będą niechętnie patrzeć na danego kredytobiorcę.

Spłata jednorazowa pożyczki /kredytu

Pełna spłata (w jednym „rzucie”) całego kredytu w terminie płatności, łącznie z oprocentowaniem, które skumulowało się w tym okresie. Schemat spłaty jednorazowej ma sens, kiedy wystę puje duży jednorazowy wpływ gotówki (np. przy sprzedaży składnika majątku) albo kiedy uzgodniono finansowanie zastępcze.