Test siły lidera

1322

W ostatnim miesiącu nie ma silniejszej waluty G-10 niż funt. GBP/USD jest blisko 1,30, prawdziwy wystrzał zaliczył w ostatnich tygodniach GBP/JPY. Skrajnie pozytywny sentyment względem brytyjskiej waluty widać szczególnie wyraźnie na rynku opcji walutowych. Od czasu referendum w czerwcu ubiegłego roku pozycjonowanie na korzyść funta na wspomnianych dwóch parach walutowych nie było bardziej ekstremalne. Rodzi to silne wątpliwości, czy silny trend może być jeszcze w najbliższym czasie kontynuowany.

Ważnym sprawdzianem będzie dzisiejsza sesja. Od danych o produkcji przemysłowej w marcu dużo ważniejszy jest kwartalny Raport Inflacyjny i decyzja o poziomie stóp procentowych. Wspomniany odczyt jest jednak o tyle ważny, że ostatnie publikacje nie zakreślają jednoznacznego obrazu koniunktury. Indeksy PMI sugerują bowiem silne przyśpieszenie dynamiki PKB (nawet jej podwojenie), ale inne publikacje wypadają już słabo na tle oczekiwań.

Ważnym sprawdzianem będzie dzisiejsza sesja. Od danych o produkcji przemysłowej w marcu dużo ważniejszy jest kwartalny Raport Inflacyjny i decyzja o poziomie stóp procentowych. Wspomniany odczyt jest jednak o tyle ważny, że ostatnie publikacje nie zakreślają jednoznacznego obrazu koniunktury. Indeksy PMI sugerują bowiem silne przyśpieszenie dynamiki PKB (nawet jej podwojenie), ale inne publikacje wypadają już słabo na tle oczekiwań.