Odwinąć pozycję

664

Odwinąć pozycję

Zrezygnować z przyszłej ekspozycji na dany instrument przez likwidację pozycji na rynku. Pozycja może być albo długa (kupiliśmy – sprzedajemy), albo krótka (sprzedaliśmy – odkupujemy). Termin ten stosowany jest szczególnie często w świecie instrumentów finansowych i papierów wartościowych notowanych na rynkach, np. instrumentów pochodnych (zob. poniższy cytat). Jeśli inwestor utrzymuje pozycję, której wartość wewnętrzna wykazuje niezrealizowany zysk, mówimy o „realizacji zysków”. „Pozbywanie się” pozycji wywołuje natomiast skojarzenie z niezrealizowaną stratą, którą inwestor akceptuje po to, żeby nie dopuścić do większych strat.

Nie do opanowania

Gdy patrzę na JPMorgan, widzę dwa biliony w należno- ściach, dwa biliony w zobowiązaniach, z czego bilion siedemset miliardów jest skompensowane, a zostaje trzysta miliardów USD, w tym może dwieście  miliardów zabezpieczone na majątku. OK. Ale nie wiem, jak te liczby zmienią się – a zmienią się natychmiast – w przypadku przerwania ciągłości systemu: dużego ataku terrorystycznego za pomocą środków nuklearnych, chemicznych lub biologicznych, który mocno zakłóci system finansowy. Kto, u diabła, wie, co się stanie z tymi liczbami? (…). [W General Re] chcę znać każdą umowę – zorganizowaliśmy firmę tak, [ograniczając liczbę umów do dwustu], że jest to możliwe. Natomiast nie mógłbym tak funkcjonować przy 23 tysiącach umów zawartych przez grupę traderów, a tak było w 1998 r., gdy kupiliśmy tę firmę reasekuracyjną (…). Spróbujmy sobie wyobrazić 23  tysiące kontraktów z 900 instytucjami z całego świata, z czego 200 to nazwy, których nawet nie potrafię wymówić. Jest to nie do opanowania.

Zeznanie Warrena Buffetta przed Komisją Badania Kryzysu Finansowego w USA „International Herald Tribune”, 16 marca 2011 r., s. 20