Uzupełnienie (zabezpieczenia na majątku)

736

Uzupełnienie (zabezpieczenia na majątku)

Dodatkowe zabezpieczenie na majątku wnoszone przez kredytobiorcę w celu uzupełnienia początkowego zabezpieczenia, którego wartość spadła. Uzupełnienie może być wymagane przy sporządzaniu umowy zabezpieczającej w celu ochrony kredytodawcy przed niespodziewaną utratą wartości zabezpieczenia na majątku. Uzupełnienie jest wcześniejszym zobowiązaniem w stosunku do spontanicznego, a często desperackiego żądania zwiększenia zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie nie może zostać uzupełnione, mamy do czynienia z niedotrzymaniem warunków umowy. Odpowiednikiem uzupełnienia dla pożyczek krótkoterminowych jest prawo kredytodawcy do domagania się natychmiastowej spłaty w celu przywrócenia właściwego poziomu wskaźnika pokrycia długu. Zob. też: wezwanie do uzupełnienia depozytu.