Banki głównego obrotu pieniężnego

709

Banki głównego obrotu pieniężnego

Banki działające w głównych centrach finansowych. Wyodrębnienie tego rodzaju banków jest typowe dla Stanów Zjednoczonych. Przy rozbiciu systemu bankowego i istniejących tam ponad 10 000 różnych banków, banki w  wielkich miastach, zwłaszcza w Nowym Yorku, Chicago i Los Angeles, stanowią klasę samą w sobie. Wraz ze wzrostem, na skutek fuzji, dużych banków spoza tych metropolii, zwanych „superregionalnymi centrami bankowymi”, rozróżnienie to staje się mniej istotne.