Definicja bankowości

2447

Wąska definicja bankowości dla celów nadzoru, która skupia się na przyjmowaniu depozytów w przeciwieństwie do różnorodnych usług finansowych przedsiębiorstwa nazywającego się „bankiem”. Oddzielona funkcja pośrednictwa byłaby rygorystycznie kontrolowana i lewarowana z ostrożnością. Inna działalność niebankowa – z publicznymi deponentami, a zatem chroniona – mogłaby być dowolnie prowadzona zgodnie z konkurencyjnymi siłami rynku.

Zwolennicy wąskiej definicji bankowości twierdzą, że restrykcyjne regulacje powinny się skupiać wyłącznie na pośrednictwie w depozytach. Koncepcja ta była początkowo promowana przez amerykańskich ekonomistów w latach 30. ubiegłego wieku, w tym Irvinga Fishera, autora 100% Money, który wykluczyłby nawet bankowość rezerw częściowych. Po kryzysie kredytowym lat 2007–2009, spowodowanym w dużej mierze wkroczeniem obrotu giełdowego do pośrednictwa, legislatorzy ponownie przyjrzeli się wąskiej definicji bankowości. Zob. też: reguła Volckera oraz bankowość o ściśle sprecyzowanych celach.