Niedotrzymanie terminu płatności

829

Niedotrzymanie terminu płatności

Rodzaj niedotrzymania warunków umowy kredytowej. Polega na braku spłaty odsetek lub kapitału w należnym terminie oraz zgodnie z warunkami i postanowieniami umowy kredytowej. W przypadku kredytu na żądanie nieotrzymanie braku płatności może powstać wyłącznie w momencie, gdy pożyczkodawca nie jest w stanie spłacić kredytu pomimo wezwania do spłaty. W odróżnieniu od naruszenia technicznych warunków umowy niedotrzymanie terminu płatności może być źródłem poważnych komplikacji, szczególnie jeśli pożyczkodawca nie jest nawet w stanie spłacić odsetek. Naruszenie technicznych warunków umowy traktowane jest jako sygnał ostrzegający przed możliwością zaistnienia przyszłych kłopotów, natomiast niedotrzymanie terminu płatności skłania zazwyczaj kredytodawców do ostrzejszych reakcji, ponieważ bezpośrednio dowodzi słabej zdolności do spłaty długu oraz podnosi ryzyko kredytowe. W przypadku kredytów korporacyjnych niedotrzymywanie terminu płatności jest generalnie rzadkim zjawiskiem, które może jednak występować ze znacznie większą częstotliwością w czasach kryzysów finansowych.