Wierzyciel uprzywilejowany

2454

Wierzyciel uprzywilejowany

Wierzyciel, który ma pierwszeństwo przed niezabezpieczonymi wierzycielami, ale zazwyczaj po wierzycielach zabezpieczonych, w likwidacji spółki. Uprzywilejowanie jest nadawane prawnie przez przepisy prawa upadłościowego uznające, że niektórzy wierzyciele, nawet jeśli nie posiadają zabezpieczenia, mają przywileje zasługujące na specjalne traktowanie. Ponadto wątpliwości co do słuszności praw wierzycieli (zwłaszcza bankowców) motywują ustawodawców do zarezerwowania udziału wierzycielom potrzebującym lub „niewinnym”. Przykładami wierzycieli uprzywilejowanych, co waha się w zależności od systemów prawnych, są m.in. niezapłacone kwoty z tytułu:

  • płac i uprawnień pracowników;
  • potrąconego podatku dochodowego pracowników;
  • składek na ubezpieczenie społeczne;
  • podatków dochodowych.

Pomimo że uprzywilejowanie potrzebujących lub „niewinnych” jest rozważne ze społecznego punktu widzenia, może się okazać bolesne dla wierzycieli niezabezpieczonych, ponieważ uprzywilejowane należności są z zasady często ukryte i nieoczekiwane. W niektórych systemach rynków przejściowych rząd nadaje sobie status uprzywilejowanego przed wierzycielami zabezpieczonymi w zakresie niepobranych podatków. Zobacz też:  Wierzyciel ustalony sądownie.