Wierzyciel ustalony sądownie

916

Wierzyciel ustalony sądownie

Wierzyciel, którego roszczenie dotyczące płatności zostało uznane przez sąd. Bycie wierzycielem ustalonym sądownie pozwala wierzycielom niezabezpieczonym na posłużenie się autorytetem sądu przy próbie egzekucji spłaty. Komornicy sądowi mogą być wykorzystani do wejścia w posiadanie majątku dłużnika i jego sprzedaży w celu pozyskania środków do zaspokojenia roszczenia. Bez takiej sankcji wyegzekwowanie praw wierzycieli byłoby niezwykle trudne. Jednakże status wierzyciela ustalonego sądownie nadal podlega pierwszeństwu w realizacji na mocy prawa upadłościowego. Zobacz też: Wierzyciel uprzywilejowany.