Wysokie dywidendy – zestawienie spółek

dywidendy wypłata

1204

W obecncych czasacach zerowych lub nawet ujemncyh stóp procentowych inwestorzy giełdowi skłonni są ponieść większe ryzyko w celu uzyskania stałego przychodu, stąd też wzrastające zainteresowanie akcjami, wypłacającymi wysokie dywidendy. Dzięki czemu inwestorzy osiągają wyższą stopę zwrotu

Kluczem do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków jest właściwy wybór akcji, które charakteryzują się niską zmiennością i wysokim prawdopodbieństwem wypłaty dywidendy.   Przy wyborze akcji ważne dla nas jest to, w jakim znajdują się trendzie oraz jaką siłe mają akcje w stosunku do giełdy jako całości.

W zestawieniu poniżej akcje znajdujące się w trendzie wzrostowym, w sygnale kupna siły relatywnej wobec giełdy. Uważamy akcje za odpowiedniego kandydata do inwestycji, kiedy odczyt jest powyżej liczby 3.