Zysk netto Best Buy podwoił się w czwartym kwartale

623

Raport kwartalny największego na świecie sprzedawcy elektroniki Best Buy za trzy miesiące do 2 lutego wykazał 2-krotny wzrost zysku netto w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, do 735 milionów dolarów. Skorygowany zysk w wysokości 2 dolarów 72 centów za akcję przekroczył prognozy ekonomistów w 2 dolary 56 centów za akcję. Przychody również okazały się wyższe od prognoz, osiągając 14 miliardów 801 milionów dolarów. Ich roczny wzrost wyniósł 3,7%. Sklepy Best Buy, otwarte co najmniej 14 miesięcy temu, zwiększyły sprzedaż o 3%, przy przewidywaniach ekspertów w 1,8%. Rok finansowy, który również zakończył się 2 lutego, przyniósł firmie dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły do 42 miliardów 880 milionów dolarów, skorygowany zysk – do 5 dolarów 32 centów na akcję. 

General Electric zmniejszyła liczbę personelu o 30 tysięcy pracowników w 2018 roku

Roczny raport General Electric pokazał, że amerykańska korporacja w 2018 roku, przeprowadzając restrukturyzację operacji, sprzedała szereg aktywów i zmniejszyła liczbę pracowników o 30 tysięcy, do 283 tysięcy. Wskaźnik ten jest najniższy od 10 lat. Nadwyżka zdolności produkcyjnych działu energii spowodowała sprzedaż części działalności funduszom private equity, co doprowadziło do zmniejszenia liczby pracowników o 24 tysięcy. Ponadto personel kwatery głównej General Electric też został zmniejszony. Pod koniec zeszłego roku dług firmy wyniósł 110 miliardów dolarów, spadając z 134 miliardów 600 milionów dolarów w 2017 roku. Kierownictwo firmy planuje w tym roku dalsze zmiejszenie długów poprzez sprzedaż aktywów. Dlatego w 2019 roku jej personel będzie nadal zmniejszać się.

Rząd Królestwa Niderlandów zwiększył swój udział w Air France-KLM

Holenderski rząd zwiększył udział we francusko-holenderskich liniach lotniczych Air France-KLM do 12,68% z 5,9%. Według ministra finansów kraju, Volke Hukstry, rząd planuje kontynuować nabywanie udziałów przewoźnika lotniczego w celu zwiększenia udziałów do 14%. To praktycznie przyrównuje udział Holandii z udziałem Francji w 14,3%. Władze niderlandzkie podejmują te kroki w celu ochrony interesów gospodarczych kraju, po osiągnięciu sukcesu holenderskiego KLM w ramach spółki utworzonej w maju 2004 roku. Prezes Air France-KLM Ben Smith, który dostał miejsce w radzie nadzorczej AML, uprościł jego strukturę, usuwając szereg uprawnień ze swoich komitetów. Zwiększenie udziału Holandii pozwoli krajowi rozwiązać kwestię uzyskania miejsc w radzie dyrektorów.

Gospodarka Hongkongu wzrosła w 2018 roku o 3%

 Tempo wzrostu gospodarki Hongkongu w czwartym kwartale ubiegłego roku było najwolniejsze od pierwszego kwartału 2016 roku. Wzrost wyniósł 1,3% w porównaniu do tego samego kwartału 2017 roku, a oczekiwany przez ekspertów wzrost wynosił 2,2%. Według danych przekazanych przez Ministra Finansów Hongkongu Paula Chana w rocznym komunikacie budżetowym, PKB w 2018 roku wzrósł o 3%. Ekonomiści prognozowali wzrost o 3,3% w ciągu roku. W ujęciu kwartalnym gospodarka Hongkongu w ostatnim kwartale 2018 roku spadła o 0,3%, czyli poniżej oczekiwanego przez ekonomistów spadku w 0,6%. Czynniki takie jak spory handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, osłabienie chińskiej gospodarki, a także spadek na rynku nieruchomości miały negatywny wpływ na PKB Hongkongu.

Inflacja w Kanadzie spadła do 1,4% w styczniu

Roczna inflacja w Kanadzie zwolniła w styczniu do 1,4% z 2% w grudniu, wynika z oficjalnych statystyk. Ekonomiści oczekiwali mniejszego spowolnienia – do 1,5%. Znaczące oderwanie inflacji od docelowego wskaźnika Banku Kanady w 2% mówi o tym, że regulator nie będzie się spieszyć z podniesieniem stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Największy spadek w styczniu wykazały ceny energii elektrycznej, spadając o 6,9% w ujęciu rocznym. Tak silny spadek został spowodowany spadkiem kosztów benzyny o 14,2%. Usługi wzrosły w cenie o 2,7% po spadku o 3,5% w grudniu. W porównaniu z grudniem ceny konsumpcyjne w Kanadzie wzrosły w styczniu o 0,1%, przy przewidywanym przez ekonomistów wzroście o 0,2%.

Wzrost gospodarczy w Brazylii w czwartym kwartale nie osiągnął prognozowanych wartości

Gospodarka Brazylii w czwartym kwartale wzrosła o 0,1%, wzrastając ze wskaźnika trzeciego kwartału, kiedy jej wzrost wynosił 0,5%, wynika z oficjalnych danych. Ekonomiści oczekiwali wzrostu PKB o 0,2%. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej PKB wzrósł o 1,1%, Przy oczekiwanych przez analityków 1,3%. Najbardziej znaczący wzrost produkcji odnotowano w budownictwie – o 4,6% oraz w górnictwie – o 3,9%. Brazylia w ostatnim kwartale ubiegłego roku zwiększyła eksport o 3,6% w ujęciu kwartalnym i o 12% w ujęciu rocznym. Import spadł o 6,6% w porównaniu do trzeciego kwartału i wzrósł o 6% w porównaniu z tym samym kwartałem 2017 roku. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki konsumpcyjne wzrosły o 0,4%, a wydatki rządowe spadły o 0,3%.

Gospodarka Indii wzrosła w czwartym kwartale o 6,6%

W czwartym kwartale 2018 roku wzrost indyjskiej gospodarki spowolnił do 6,6% z 7,1% w trzecim kwartale, wynika z oficjalnych danych. Ekonomiści spodziewali się spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale tylko do 6,7%. W przemyśle odnotowano wzrost o 6,7%, w sektorze finansowym o 7,3%. Firmy budowlane zwiększyły wskaźnik o 9,6%, a produkcja w sektorze wydobywczym wzrosła o 1,3%. Produkcja rolna wzrosła o 2,7%. Wzrost eksportu wyniósł 14,6%, a import – 14,7%. Wydatki rządowe wzrosły o 6,5%, a wydatki konsumpcyjne o 8,4%. Firmy indyjskie zwiększyły wydatki kapitałowe o 10,6%.