Zaufanie konsumentów we Francji wzrosło w lutym powyżej prognoz

620

 Zaufanie konsumentów we Francji wzrosło w lutym bardziej niż oczekiwano. Zgodnie ze statystykami Insee, odpowiedni indeks wynosił 95 punktów, wzrastając od stycznia z 92 punkty. Jednocześnie, zgodnie z prognozami ekonomistów, oczekiwano wskaźnika na poziomie 92 punktów. Nastroje konsumentów francuskich do swojej sytuacji finansowej również uległy poprawie, odpowiedni wskaźnik wzrósł z minus 14 punktów do minus 13 punktów. Wskaźnik, który określający nastroje francuzów do swojego standardu życia, wynióśł minus 30 punktów, wzrastając o 2 punkty. Konsumenci zwiększyli ocenę swoich zdolności oszczędnościowych o 3 punkty, wzrastając do 2 punktów. Indeks oczekiwania bezrobocia spadł do 12 punktów z 32 punktów.

Liczba nowych budynków w USA spadła w grudniu bardziej niż przewidywano

W Stanach Zjednoczonych liczba budynkó, których budowa rozpoczęła się w grudniu, wyniosła 1 milion 78 tysięcy, czyli o 11,2% mniej niż w listopadzie, donosi Departament Handlu. Grudniowy wskaźnik był najniższy od września 2016 roku. Według ekspertów jego wartość oczekiwała się na poziomie 1 milion 250 tysięcy domów. Jednocześnie wzrost liczby pozwoleń wydawanych na budowę okazał się zaskoczeniem dla ekonomista. Ten wskaźnik wzrósł o 0,3%, przy oczekiwanym spadku o 2,8%. Liczba domów jednorodzinnych, których budowę rozpoczęto w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, była o 6,7% mniejsza niż w listopadzie. Wielkość rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych zmniejszyła się o 20,4%.

Marks & Spencer i Ocado ogłosili o utworzeniu joint venture w dziedzinie handlu żywnością

 Dwie brytyjskie firmy – sieć domów towarowych Marks & Spencer i sklep internetowy Ocado – tworzą spółkę joint venture w dziedzinie handlu żywnością. Spółki opublikowały wspólne ogłoszenie, zapowiadające, że będą posiadać po 50% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu. Aby kupić 50% z brytyjskiej firmy detalicznej Ocado o wartości 750 milionów funtów, Marks & Spencer planuje umieścić akcje swoich udziałowców o wartości 600 milionów GBP. Wspólne przedsięwzięcie, które rozpocznie pracę na podstaiwe platformy Ocado.com, wstępnie do września 2020 roku, będzie mogło zaoferować swoim klientom możliwości zakupów online.

Rio Tinto zwiększyła zysk netto o 56% w 2018 roku

 Firma wydobywcza Rio Tinto odnotowała wzrost zysku netto o 56 procent do 13 miliardów 640 milionów dolarów w 2018 roku, co zpstało możliwe dzięki sprzedaży niektórych aktywów. EBITDA na koniec roku wyniosła 18 miliardów 140 milionów dolarów, spadając o 2% w ciągu roku. W tym samym czasie podstawowy zysk w wysokości 8 miliardów 810 milionów dolarów wykazał roczny wzrost o 2% i przekroczył prognozy ekspertów. Skonsolidowane przychody, wzrastając o 500 milionów dolarów, wyniosły 40 miliardów 520 milionów dolarów, również przekraczając prognozy. Brytyjsko-australijska spółka wypłaci dywidendy na koniec roku w wysokości 3 dolarów 7 centów na akcję, na cop zostanie skierowano do 72% podstawowego zysku w wysokości 5 miliardów 300 milionów dolarów.

Niemiecki koncern Bayer w 2018 roku zmniejszył zysk netto o 9,1%

Niemiecki koncern chemiczny i farmaceutyczny Bayer poinformował o wynikach za czwarty kwartał i 2018 rok. W czwartym kwartale firma odnotowała stratę netto w wysokości 3 miliardów 924 milionów euro, w porównaniu z zyskiem 148 milionów euro w tym samym kwartale rok wcześniej. Jednocześnie kwartalne przychody w wysokości 11 miliardów 62 milionów euro wykazały roczny wzrost o 28,7%. Zysk netto Bayer za cały 2018 roku wyniósł 6 miliardów 480 milionów euro, spadając o 9,1% w ciągu roku. Roczne przychody sektora farmaceutycznego spadły o 0,6%, osiągając 16 miliardów 746 milionów euro. Dział OTC zwiększył przychody o 7%. W tym samym czasie wskaźnik działu rolnictwa zwiększył się o 49%. Przychody ze sprzedaży produktów dla zwierząt domowych spadły o 4,5%.

Zaufanie konsumenckie i biznesowe w strefie euro spadło do minimum od 2016 roku

Łączny wskaźnik zaufania biznesu i konsumentów strefy euro w lutym wskazał na pogorszenie zaufania w regionie 10 miesiąc z rzędu i był najniższy od listopada 2016 roku. Według Komisji Europejskiej wartość wskaźnika w lutym spadła do 106,1 punktu z 106,3 punktów w styczniu. Głównymi negatywnymi czynnikami mającymi wpływ na dynamikę wskaźnika były problemy związane z wprowadzonymi w zeszłym roku regułami testowania samochodów, osłabieniem popytu na towary eksportowe, a także nadchodzącym Brexitem, ruchami protestacyjnymi we Francji i oczekiwanym wzrostem zadłużenia we Włoszech. Nastroje gospodarcze w krajach Unii Europejskiej również znacznie się pogorszyły ze względu na niepewność związaną z wyjazdem z Wielkiej Brytanii do UE.