Zysk netto spółki Schlumberger w drugim kwartale przekroczył prognozy

587

Jedna z największych na świecie firm zajmujących się obsługą pól naftowych, Schlumberger, odnotowała zysk netto w wysokości 430 milionów USD w drugim kwartale w porównaniu do straty 74 milionów USD rok wcześniej. Skorygowane zyski wynosiły 43 centy na akcję, w porównaniu do 35 centów na akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik przewyższył prognozy ekspertów, którzy oczekiwali 42 centów na akcję. Przychody wzrosły o 11% do 8 miliardów 303 milionów dolarów. Analitycy oczekiwali 8 miliardów 360 milionów dolarów. Przychody z działalności operacyjnej wzrosły w Ameryce Północnej o 43%, w Europie, Afryce i krajach WNP o 2%, na Bliskim Wschodzie o 1%. W Ameryce Łacińskiej wskaźnik spadł o 12%.

Remy Cointreau zwiększył kwartalne przychody o 0,5%

Przychody drugiego co do wielkości producenta alkoholu we Francji Remy Cointreau, w pierwszym kwartale fiskalnym zakończonym w czerwcu, wzrosły o 0,5% w ujęciu rocznym do 241,5 mln euro, pomimo negatywnego wpływu zmian kursów walut. Przychody ze sprzedaży organicznej, które nie uwzględniają wpływu fuzji i przejęć, sprzedaży aktywów i wahań kursów walut, wyniosły 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Analitycy przewidują wzrost o 5,3%. Sprzedaż brandy Remy Martin wzrosła o 11,1%. Na aukcji w piątek kurs akcji Remy Cointreau wzrósł o 2%.

General Electric w drugim kwartale zmniejszył zysk netto 1,5 raza

Amerykański multidyscyplinarny koncern General Electric w drugim kwartale zmniejszył swój zysk netto o 34% w ujęciu rocznym, czyli 1,5-krotnie, do 669 mld USD. Skorygowany zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 19 centów na akcję, co było lepsze niż szacunki analityków na poziomie 18 centów na akcję. Wskaźnik kwartalnych przychodów w wysokości 30 miliardów 100 milionów dolarów przekroczył także prognozę analityków w 29 miliardach 380 milionów dolarów. Przychody w sektorze energetycznym spadły o 19%. Dział transportu również zmniejszył przychody o 13%. Jednocześnie odnotowano wzrost przychodów w branży naftowej i gazowej – o 85%, w dziale budowy statków powietrznych – o 13%, w sektorze zdrowia – o 6%.

Sprzedaż detaliczna i inflacja w Kanadzie wzrosły w maju

 W maju tego roku wielkość sprzedaży detalicznej w Kanadzie wzrosła o 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca do 50 miliardów 756 milionów dolarów kanadyjskich, zgodnie ze statystykami tego kraju. Eksperci spodziewali się wzrostu tylko o 1%. W porównaniu do maja 2017 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,6%. Bez samochodów liczba ta wzrosła o 1,4% do 37 miliardów dolarów kanadyjskich, a analitycy prognozowali wzrost o zaledwie 0,5%. Sprzedaż bez samochodów w ujęciu rocznym wzrosła o 4,1%. Według innego urzędu statystycznego ceny konsumpcyjne w Kanadzie wzrosły w czerwcu o 2,5% w ujęciu rocznym, po wzroście o 2,2% w poprzednim miesiącu. Eksperci przewidywali inflację na poziomie 2,3%.

Przychody Hermes wzrosły w pierwszej połowie o 11,2%

Francuski dom mody Hermes w pierwszym półroczu 2018 roku zwiększył przychody, nie biorąc pod uwagę zmiany kursów walutowych o 11,2% w ujęciu rocznym do 2 miliardów 853 milionów EUR na tle poprawy wyników we wszystkich regionach geograficznych i obszarów roboczych. Sprzedaż w segmencie artykułów skórzanych wzrosła o 1,5%. Realizacja odzieży i obuwia wzrosła o 10%, perfumy – o 14%. Dochody Hermesa w Japonii spadły o 1,1%. W regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, wskaźnik wzrósł o 7,4%. We Francji sprzedaż wzrosła o 8,2%, w pozostałej części Europy – o 5,3%. Pomimo rosnącej niepewności gospodarczej, monetarnej i geopolitycznej na świecie, Hermes spodziewa się wzrostu przychodów w średnim okresie, nie biorąc pod uwagę zmian kursu walutowego.