Alert rynkowy – Czego oczekiwać od decyzji EBC?

783

Europejski Bank Centralny ogłasza swoją decyzję w czwartek i jest to jedna z najbardziej oczekiwanych decyzji w tym roku. Bank ma zareagować na spowolnienie gospodarcze, a oczekiwania rynku na to wydarzenie są dość wysokie. W tej analizie przedstawiamy najbardziej prawdopodobne scenariusze i przyglądamy się dwóm najbardziej wrażliwym rynkom: EURUSD i DE30.

Decyzja EBC – kontekst obecnej sytuacji

Pod koniec 2018 r.EBC zakończył program zakupu aktywów QE i liczył na powolny wzrost stóp procentowych. Rzeczywistość gospodarcza brutalnie zrewidowała te oczekiwania, pokazując wyraźne spowolnienie w przemyśle i handlu, globalne spowolnienie gospodarcze, ryzyko geopolityczne i wciąż frustrująco niską inflację. Wszystko to spowodowało dość silne oczekiwania wobec banku centralnego. EBC ogłosił już, że pracuje nad pewnymi rozwiązaniami, które zostaną ogłoszone w czwartek. Decyzja zostanie opublikowana o godzinie 13:45 czasu polskiego, a konferencja prasowa odbędzie się o godzinie 14:30.

Czego oczekuje rynek?

Decyzję EBC należy rozpatrywać w trzech obszarach, które dotyczą stopy depozytowej, wyrównywania stóp procentowych i programu QE. Rynek oczekuje jednak wszystkich tych trzech rozwiązań. Stopa depozytowa kształtuje się na poziomie -0,4%, a oczekiwania wskazują na obniżkę o co najmniej 10 punktów bazowych, podczas gdy najczęściej obniżka wynosi 20 pb do -0,6%. Ujemne stopy procentowe są bardzo bolesne dla banków komercyjnych (nie pobierają opłat za depozyty, ale przy lokowaniu środków w EBC muszą już płacić takie opłaty związane z ujemnymi stopami procentowymi). Dlatego oczekuje się, że nastąpi obniżka stóp procentowych wraz z wyrównywaniem stóp, co pozwoli bankom złożyć depozyt na określoną kwotę przy stopie procentowej 0% lub mniej ujemnej niż stopa oficjalna. Wreszcie rynek oczekuje, że program kontroli jakości wyniesie co najmniej 30 miliardów euro miesięcznie przez 9 miesięcy. Połączenie tych oczekiwań jest konsensusem rynkowym, a odpowiedź będzie zależeć od tego, jak decyzja będzie się od nich różnić.

Czy te oczekiwania są uzasadnione?

Odkąd Olli Rehn z EBC wezwał do „bazooki z łatwością” oczekiwania rynku znacznie wzrosły, prowadząc do znacznych spadków EURUSD i wyraźnych wzrostów w DE30. Sytuacja doszła do tego stopnia, że ​​dostarczanie więcej niż oczekiwano przez rynek jest praktycznie niemożliwe dla EBC, dlatego wydaje się, że konsensus rynkowy jest w tej chwili najlepszym scenariuszem dla rynku akcji (a jednocześnie najgorszym dla rynku akcji) euro). Czy EBC może Cię rozczarować? Teoretycznie wydaje się, że decyzja o obniżeniu stóp procentowych jest praktycznie pewna, a debata powinna dotyczyć jedynie wielkości obniżki. Najważniejsze pytanie dotyczy programu QE. Wynika to z faktu, że wielu członków banków było sceptycznie nastawionych do tego programu. Dlatego wydaje się, że możliwe QE będzie bardzo małe lub warunkowe w zależności od losów gospodarki. Taka decyzja z pewnością byłaby rozczarowana inwestorami. Mario Draghi może wskazać, że sektor usług i rynek pracy pozostają w stosunkowo dobrej kondycji i pozostawi ewentualne kontrowersyjne decyzje następcy (który rozpocznie pracę w listopadzie).

Niemiecki indeks DE30 (DAX fut.) Odnotował wyraźny wzrost cen od końca sierpnia, a oczekiwania na masowe poluzowanie wyjaśniają większość tego ruchu. Dlatego każde rozczarowanie może znacząco wpłynąć na dalsze ruchy. Cena osiągnęła już podobny zakres wzrostu jak w czerwcu. W tym momencie można jednak zobaczyć wiele miejsc oporu, takich jak górna granica kanału skierowanego w dół i zakres formowania odwróconej głowy z ramionami. Byki musiałyby mieć wyraźny powód, aby przełamać ten opór. Najbliższe wsparcie znajduje się w 11850 punktach.