Amerykański biznes w 2018 rok zapłacił minimalne podatki za ostatnie 70 lat

2634

Dane administracji podatkowej IRS w USA dotyczące dochodów podatkowych dla skarbu państwa w 2018 roku wykazały spadek udziału amerykańskiego sektora przedsiębiorstw do minimum od 70 lat, czyli od 1960 roku. Z około 3,5 bln USD całkowitych przychodów z działalności gospodarczej uwzględniono jedynie 7,6% dochodów podatkowych. Udział dochodów podatkowych zwykłych Amerykanów wynosił 57%. Podatek dochodowy od zatrudnienia wyniósł łącznie 33%. W ramach zwrotu podatku przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych otrzymały od IRS ponad 60 mld USD, dzięki czemu opłata netto spadła do 202,7 mld USD. W ubiegłym roku w USA rozpoczęła się największa reforma podatkowa w historii w z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa. Jej wdrożenie pozwoliło małym firmom amerykańskim zaoszczędzić duże kwoty. W lutym tego roku deficyt budżetowy USA wzrósł do rekordowo wysokiego poziomu. Jednocześnie odnotowano wzrost wydatków i zmniejszenie dochodów skarbu państwa.

Gospodarka Tajlandii wzrosła w pierwszym kwartale o 2,8%

Wzrost gospodarki Tajlandii spowolnił w pierwszym kwartale, odnotowując najniższe wskaźniki od czwartego kwartału 2014 roku z powodu negatywnego wpływu na eksport wojny handlowej z Chinami. Według Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego i Społecznego PKB w pierwszych trzech miesiącach roku wzrósł o 2,8% w ujęciu rocznym, po wzroście o 3,6% w poprzednim kwartale. Ekonomiści nie spodziewali się tak znacznego spowolnienia. Przewidywali 3% wzrost w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. W zeszłym kwartale wydatki konsumpcyjne również spowolniły – do 4,6% z 5,4%. Jednocześnie wydatki rządowe przyspieszyły tempo wzrostu do 3,3% z 1,4%. Tajlandia wyeksportowała towarów i usług o 4,9% mniej niż rok wcześniej. W czwartym kwartale eksport wzrósł o 0,7%.

PKB Singapuru w pierwszym kwartale wzrósł w minimalnym tempie od 10 lat

Gospodarka Singapuru w pierwszym kwartale wzrosła w najwolniejszym tempie od prawie 10 lat, wzrastając o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W poprzednim kwartale wzrost PKB wyniósł 1,7%. Departament Handlu i Przemysłu Singapuru szacuje, że tak znaczące spowolnienie zostało spowodowane spadkiem produkcji z powodu trwających sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W stosunku do czwartego kwartału 2018 r., kiedy wzrost wyniósł 0,8%, gospodarka w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła o 3,8%, uwzględniając czynniki sezonowe. W sektorze budowlanym, który w poprzednich 10 kwartałach wykazywał spadek, odnotowano roczny wzrost o 2,9%. W porównaniu z czwartym kwartałem odpowiedni wskaźnik wzrósł o 14%. Produkcja spadła o 0,5% w ciągu roku i o 7,1% za kwartał. Władze Singapuru obniżyły górną granicę prognozy wzrostu PKB na 2019 rok z 3,5% do 2,5%, utrzymując dolną granicę na poziomie 1,5%.

Bank Anglii ogłosił ryzyko rezygnacji firm brytyjskich z projektów inwestycyjnych

Zastępca Banku Anglii Benjamin Broadbent powiedział, że jeśli porozumienie z UE w sprawie handlu i innych obszarów nie zostanie osiągnięte przed Brexitem, brytyjskie firmy nie wznowią projektów inwestycyjnych, które zostały zawieszone z powodu obecnej sytuacji. Wiceprezes Banku Centralnego wskazał na znaczące osłabienie inwestycji w kraju na tle utrzymującej się niepewności w brytyjskiej gospodarce z powodu braku postępów w określaniu warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według niego, 7000 brytyjskich firm wzięło udział w najnowszym badaniu Banku Anglii, z czego ponad 50% określiło Brexit jako jedno z głównych zagrożeń dla ich działalności. Uczestnicy badania uważają, że brak porozumienia i przejściowy okres Brexitu doprowadzi do znacznego zmniejszenia produkcji towarów i usług oraz zmniejszenia zatrudnienia. Ponadto w tym przypadku oczekują wzrostu kosztów produkcji, co będzie wymagało dodatkowego finansowania.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym USA spadła w kwietniu

W kwietniu sprzedano 5 mln 190 tys. domów na wtórnym rynku mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych, co o 0,4% mniej niż w marcu, podaje National Association of Realtors. Ekonomiści oczekiwali, że liczba sprzedanych domów wyniesie 5 mln 350 tys. Spadek obserwuje się na amerykańskim rynku wtórnym przez pięć miesięcy z ostatnich sześciu. Średnio cena domu w kwietniu wyniosła 267,3 tys. USD, co stanowi rekordową wartością dla kwietnia. W ciągu roku cena wzrosła o 3,6%. W ubiegłym miesiącu sprzedano 4 mln 620 tys. domów jednorodzinnych, czyli o 1,1% więcej niż w marcu. Sprzedaż budynków mieszkalnych wzrosła o 5,6% i wyniosła 570 tys. Około jednej trzeciej nabywców kupiły nieruchomość po raz pierwszy. Bez przyciągania kredytów nieruchomość kupiły 20% nabywców.

Japoński eksport spadł w kwietniu bardziej niż oczekiwano

W kwietniu z Japonii (waluta Japonii) wyeksportowano towarów i usługi o wartości 6,65 bln jenów. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku eksport spadł o 2,4%, podobnie jak miesiąc wcześniej, podało ministerstwo finansów kraju. Spadek japońskiego eksportu obserwowano przez ostatnie 5 miesięcy, co jest spowodowane napięciami w handlu światowym. Zdaniem ekspertów oczekiwano mniej znaczącego spadku – o 1,8%. Wielkość japońskiego eksportu do Azji zmniejszyła się o 3,3%. Japonia dostarczyła do Chin, swojego największego partnera handlowego, towarów o 1,23 bln jenów, zmniejszając wskaźnik w ciągu roku o 6,3%. Jednocześnie sprzętu dla półprzewodników dostarczono o 41% mniej niż rok wcześniej. Eksport do Korei Południowej spadł o 4,2%, do Tajwanu – o 2,7%, do Singapuru – o 3,9%. Jednocześnie Japonia zwiększyła dostawy do USA o 9,6% w ujęciu rocznym. Nadwyżka handlowa Japonii ze Stanami Zjednoczonymi wzrosła w tym roku o 17,7% dzięki wzrostowi podaży samochodów o 8,3%. Import japoński w kwietniu spadł najwięcej od listopada – o 6,4% w skali rocznej do 6,59 bln jenów. Nadwyżka handlowa Japonii w kwietniu była najniższa od 4 lat i wyniosła 60,4 mld jenów.

Brytyjska Royal Mail obniżyła roczny zysk o 26%

Raport brytyjskiej poczty Royal Mail za rok obrotowy, zakończony w marcu, wykazał spadek skorygowanego zysku operacyjnego o 26% do 509 mln funtów. W okresie sprawozdawczym firma wydała 133 mln funtów na reorganizację. Jednocześnie jej dochody osiągnęły 10,44 mld funtów, po czym wzrosły w ciągu roku o 2%. Kierownictwo firmy, bazując na wynikach za rok,  postanowiło wypłacić dywidendy w wysokości 0,25 funtów na akcję. Kwota dywidend w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4%. Aby poprawić marże zysku, firma opracowała finansowy plan na następne 5 lat, który uwzględnia 40% redukcję dywidendów w roku fiskalnym 2020 i 1,8 mld funtów inwestycji w usługi pocztowe w Wielkiej Brytanii. W tej chwili kapitalizacja Royal Mail wynosi 2,11 mld funtów. Od początku 2019 roku zmniejszyła się ona o 20%.