Konto depozytowe

1531

Konto depozytowe

Depozyt gotówkowy złożony u brokera lub w izbie rozrachunkowej, zabezpieczający uregulowanie rynkowych zobowiązań z tytułu transakcji. Na przykład na rynku kontraktów futures izba rozliczeniowa żąda od uczestników obrotu wpłaty depozytu. Niezrealizowane zyski zwiększają saldo rachunku, natomiast straty je zmniejszają (przy czym istnieje obowiązek utrzymywania uzgodnionego salda minimalnego, zależnego od wielkości pozycji). Z prawnego punktu widzenia gotówka jest własnością deponenta; w sprawozdaniu przedstawiona zostałaby jako „środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu”. Jednakże dzięki ustaleniom powziętym z klientem, izba rozliczeniowa ma prawo kompensaty, tzn. wykorzystania gotówki do spłaty niepokrytych zobowiązań transakcyjnych.