Apollo (styl zarządzania)

804

Apollo (styl zarządzania)

Klasyfikacja ról organizacyjnych, szczególnie adekwatna dla banków, którą zaproponował Charles Handy w książce Bogowie zarządzania. Styl Apollo kładzie nacisk na porządek i zasady. Zadania są rozdzielane logicznie, na podstawie stabilnych i określonych opisów stanowisk i zakresów odpowiedzialności, w piramidalnej hierarchicznej strukturze organizacyjnej. Banki są organizacjami typu Apollo. Na szczycie stoi szef–bóg. Mimo tendencji do usztywniania i biurokratyzacji działają sprawnie i skutecznie w stabilnym oraz przewidywalnym otoczeniu. Jeśli połączyć to z koniecznością ścisłej kontroli wewnętrznej niezbędnej do realizacji funkcji powierniczych i zarządzania ryzykiem, można stwierdzić, że banki zawsze były klasycznymi organizacjami typu Apollo. Dziś jednakże – na skutek działania konkurencji – sytuacja ta ulega zmianie.