Bombardier w 2018 roku osiągnął zysk netto wobec straty rok wcześniej

639

Kanadyjski Bombardier, specjalizujący się w dziedzinie inżynierii mechanicznej, w swoim raporcie za 2018 r. wykazała zysk netto w wysokości 318 milionów dolarów, podczas gdy rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 525 milionów dolarów. Przychody wyniosły 16 miliardów 236 milionów dolarów, odnotowując niewielki wzrost. Według innego raportu, w ostatnim kwartale ubiegłego roku przychody spadły o 7% do 4 miliardów 303 milionów dolarów. Jednocześnie firma ogłosiła o zysku kwartalnym w wysokości 55 milionów dolarów, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej poniosła stratę w wysokości 188 milionów dolarów.

JPMorgan ogłosił o wydaniu własnej kryptowaluty

Amerykański bank JPMorgan był pierwszym wśród dużych banków, który ogłosił wydanie własnej kryptowaluty. Według kanału telewizyjnego CNBC wydana przez bank kryptowaluta nosi nazwę JPM Coin. Będzie ona używany do natychmiastowej płatności między klientami banku. Za kilka miesięcy JP Morgan ogłosi rozpoczęcie testowania tej cyfrowej waluty. Mimo, że władze różnych krajów traktują bitcoin w różny sposób, często uważając go za piramidę finansową, wiele banków wykazuje zainteresowanie tworzeniem własnej kryptowaluty. Tak więc japoński bank Mizuho Financial Group planuje wprowadzić swoją kryptowalutę w marcu.

Nastroje konsumenckie USA w lutym znacząco wzrosły

Nastroje konsumenckie w USA znacząco poprawiły się w lutym po najniższym od 2 lat poziomie w pierwszym miesiącu roku. Według wstępnych danych z University of Michigan, odpowiedni indeks w lutym wyniósł 95,5 pkt, wzrastając z 91,2 pkt miesiąc wcześniej. Według prognoz ekonomistów spodziewano się styczniowej wartości na poziomie 93,7 pkt. Amerykanie poprawili swoje podejście do obecnej sytuacji finansowej do 110 pkt ze 108,8 pkt w styczniu. Wskaźnik, wskazujący na oczekiwania konsumentów na najbliższe 6 miesięcy, wyniósł 86,2 pkt, wzrastając z 79,9 pkt w styczniu i był znacznie wyższy od prognoz ekspertów na poziomie 85,5 pkt. Prognozy konsumentów nt. inflacji na najbliższe 12 miesięcy zostały obniżone z 2,7% do 2,5%, a w perspektywie długiej z 2,6% do 2,3%. 

Produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie spadła w styczniu

Raport Rezerwy Federalnej USA o stanie produkcji przemysłowej w styczniu pokazał, że jej wolumen w styczniu zmniejszył się o 0,6% w stosunku do grudnia. Eksperci prognozowali wzrost o 0,1%. Przemysł przetwórczy zanotował spadek produkcji o 0,9%, po wzroście o 0,8% w grudniu. Największy spadek wskaźnika – o 88% – odnotowano w przemyśle motoryzacyjnym. Spadek odnotowano również w produkcji sprzętu produkcyjnego, komputerów i elektroniki, a także dóbr konsumpcyjnych. Przemysł obronny i lotniczy obniżył produkcję o 0,6%. W obszarze ropy i gazu spadek wyniósł 0,9%. Jednocześnie wzrost zaobserwowano w sektorze usług komunalnych i górnictwie. 

Ceny na import w USA spadły w styczniu bardziej niż prognozowano

W styczniu ceny na import w USA spadły o 0,5% w porównaniu do grudnia, kiedy odnotowano spadek o 1%, wynika z oficjalnych danych. Spadek notuje się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w ciągu których wyniósł 3,1%. Zdaniem ekspertów, w styczniu oczekiwano mniejszego spadku cen importu – o 0,1%. W ujęciu rocznym styczniowy spadek cen importu o 1,7% był najbardziej znaczącym od 2016 roku. Główną przyczyną spadku wskaźnika jest spadek cen importowych na paliwo o 3,2%, w tym spadek cen gazu ziemnego wyniósł 44,2%. W ujęciu rocznym ceny paliw spadły o 14,4%. Spadek cen ropy naftowej wyniósł 14,5%, gazu ziemnego – 20,09%. Nie wliczając paliwa ceny na towary importowe spadły o 0,2%.

Strata netto Uber spadła w 2018 roku o 26,6%

Serwis taksówka Uber odnotował spadek straty netto w 2018 roku o 26,6% do 3 miliardów 300 milionów dolarów. W czwartym kwartale udało się zmniejszyć stratę netto o 19% do 865 milionów dolarów. Kwartalne przychody osiągnęły 2 miliardy 20 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej. Ilość żywności dostarczonej przez firmę poza Chinami wzrosła o 31%, osiągając 14 miliardów 200 milionów dolarów. Uber planuje pierwszą ofertę publiczną swoich akcji. W związku z tym, spółka publikuje sprawozdania finansowe z ostatnich kilku kwartałów, chociaż, jako spółki niepubliczna nie musi tego robić. 

Zysk netto Eni wzrósł o 25% w 2018 roku

Włoska spółka naftowo-gazowa Eni opublikowała raport o wynikach 2018 roku, zgodnie z którym jej zysk netto wykazał wzrost o 25% do 4 miliardów 226 milionów euro. Przychody osiągnęły 76 miliardów 926 milionów euro, wzrastając o 8,4%. Raport za ostatni kwartał ubiegłego roku ujawnił słabe wyniki finansowe. Zysk netto spadł 4-krotnie w porównaniu do tego samego okresu w 2017 r., spadając do 499 milionów euro. Roczny spadek przychodów wyniósł 3,7%. Ich objętość spadła do 20 miliardów 109 milionów euro. Wskaźnik produkcji węglowodorów za kwartał wykazał również spadek o 1%, podczas gdy w 2018 r. wzrósł o 2% do 1 mln 851 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.