Inflacja w Indiach przyspieszyła w marcu do 2,86%

675

W marcu Indie odnotowały wzrost cen konsumpcyjnych o 2,86% w ujęciu rocznym. Jak wykazały oficjalne dane, marcowa inflacja przyspieszyła w stosunku do lutowego poziomu 2,57% ze względu na rosnące ceny galon paliwa. Zdaniem ekspertów oczekiwano inflacji na poziomie 2,8%. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,5%, podczas gdy w lutym odnotowano spadek o 0,07%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny żywności wzrosły o 0,6%. Ceny mieszkań wzrosły o 0,3%, odzieży i obuwia – o 0,2%. Oficjalne dane pokazały również przyspieszenie rocznego wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 2% z 1,7% miesiąc wcześniej. Jednocześnie przemysł przetwórczy w Indiach zmniejszył produkcję o 0,3%, podczas gdy w branży górniczej odnotowano wzrost o 2%.

JPMorgan w pierwszym kwartale zwiększył zysk netto o 5,4%

Największy pod względem aktywów amerykański bank JPMorgan w pierwszym kwartale zwiększył swój zysk netto o 5,4% w ujęciu rocznym do 9 mld 179 mln dolarów. Zysk w wysokości 2 dolarów 65 centów za akcję okazał się wyższy od prognozy ekonomistów w 2 dolary 35 centów za akcję. Przychody banku w wysokości 29 mld 851 mln dolarów również przekroczyły szacunki ekspertów w 28 mld 440 mln dolarów. Wskaźnik za rok wzrósł o 4,7%. Raporty kwartalne wykazały wzrost wyniku odsetkowego banku o 8% w ujęciu rocznym, oraz 8% spadek przychodów z operacji z papierami wartościowymi o stałym dochodzie. Dział detaliczny odnotował wzrost przychodów o 9,5% i zysku – o 19%. Dział zarządzania aktywami odnotował spadek zysku o 14% przy stałej kwocie przychodów. Korporacyjny bank inwestycyjny JPMorgan obniżył przychody o 6%. Jego zysk spadł o 18%.  

Kwartalny zysk Wells Fargo przekroczył prognozy

Wells Fargo, drugi co do kapitalizacji bank w USA, poinformował o wynikach pierwszego kwartału 2019 roku. W okresie sprawozdawczym bank zanotował zysk netto w wysokości 5 mld 860 mln dolarów, czyli o 14% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 1 dolar 20 centów, podczas gdy eksperci przewidywali 1 dolar 11 centów za akcję. Przychody zmniejszyły się w ciągu roku o 1%, osiągając 21 mld 610 mln dolarów, a także przekraczając prognozę ekonomistów o wartości 20 mld 900 mln USD. Bank odnotował procentowy zysk netto w wysokości 12 mld 300 mln dolarów, jego stopa wzrosła o 1% w ciągu roku. Jednocześnie dochody pozaodsetkowe wykazały niewielki spadek do 9 mld 300 mln dolarów. W tym okresie bank zmniejszył wolumen depozytów na swoich rachunkach o 3% do 1 bln 260 mld dolarów, podczas gdy wielkość udzielonych pożyczek pozostała praktycznie bez zmian i wyniosła 950 mld 100 mln dolarów.

Zaufanie konsumentów w USA spadło w kwietniu

Zaufanie konsumentów w USA spadło w kwietniu. Według wstępnych danych z University of Michigan, odpowiedni wskaźnik wyniósł 96,9 pkt, co spadając z 98,4 pkt w marcu. Według ekonomistów spodziewano się mniej znaczącego spadku – do 98 pkt. Jednocześnie wskaźnik określający na stosunek Amerykanów do obecnej sytuacji finansowej kraju wykazał wzrost z 113,3 pkt do 114,2 pkt. Oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy nie były tak optymistyczne, ich wskaźnik spadł do 85,8 pkt z 88,8 pkt. Amerykanie obniżyli prognozę inflacji na kolejne 12 miesięcy z 2,5% do 2,4%, a w perspektywie długoterminowej z 2,5% do 2,3%. Eksperci uniwersytetu zauważyli, że stymulujący efekt reformy podatkowej całkowicie się wyczerpał. 

S & P potwierdziła ratingi Gruzji, poprawiając prognozy dla nich

Międzynarodowa agencja ratingowa S & P Global Ratings poinformowała o potwierdzeniu długoterminowych ratingów walutowych Gruzji w narodowej i obcokrajowej walucie na poziomie „BB-„. Ratingi krótkoterminowe zostały potwierdzone na poziomie „B”. Agencja zmieniła również perspektywę ratingów zу „stabilnej” na „pozytywną”, oczekując w przyszłości utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w kraju, a także przestrzegania przez Gruzję warunków programu, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Agencja szacuje, że do końca 2022 roku dług publiczny netto Gruzji wyniesie około 40% PKB. Eksperci S&P do ryzyków przypisywali słabość bilansu płatniczego kraju. Wyrazili obawę, że wraz z zakończeniem dużych projektów inwestycyjnych inwestycje bezpośrednie mogą zostać ograniczone. W raporcie podaje się, że ​​rating państwa Gruzji może wzrosnąć, jeśli tempo wzrostu PKB przekroczy prognozę w 4,5%.

Bezrobocie w Turcji osiągnęło najwyższy poziom od prawie 10 lat

W okresie od grudnia do lutego bezrobocie w Turcji osiągnęło 14,7%, odnotowując najwyższy poziom od prawie 10 lat, wynika z oficjalnych statystyk. W poprzednich trzech miesiącach do stycznia bezrobocie kształtowało się na poziomie 13,5%. Najbardziej znaczący wzrost bezrobocia zaobserwowano wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat, odpowiedni wskaźnik wzrósł do 26,7%. Eksperci zauważają, że presję na pracowników nadal wywierają konsekwencje kryzysu walutowego w Turcji w 2018 roku, kiedy lira spadła o 30%. Spadek PKB Turcji w czwartym kwartale był najbardziej znaczący od prawie 10 lat. Dzięki serii działań strukturalnych podjętych przez rząd w celu wsparcia gospodarki Turcji, inflacja w tym roku spadła od zeszłorocznego maksimum. Odnotowano również gwałtowny spadek deficytu na rachunku bieżącym. Jednak liczba zarejestrowanych bezrobotnych przez 3 miesiące wzrosła o 1 milion w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i osiągnęła 4 mln 670 tys. osób.

Narodowy Bank Kazachstanu obniżył stopę podstawową do 9%

Narodowy Bank Kazachstanu ogłosił decyzję o obniżeniu stopy podstawowej z 9,25% do 9% z zakresem stóp procentowych w wysokości + – plus i minus. Taki krok ze strony regulatora wynika z rosnących cen na rynkach zagranicznych i spowolnienia inflacji w krajach partnerskich w dziedzinie handlu. Bank Centralny odnotowuje spadek inflacji w marcu tego roku do 4,8% z 5,3% w grudniu ubiegłego roku. Niska poziom inflacji daje podstawę do dalszego obniżenia oczekiwań inflacyjnych. Przychody i działalność gospodarcza nadal rosną. Inwestycje w środki trwałe w pierwszym kwartale wzrosły o 7% w ujęciu rocznym. Dochody ludności wzrosły o 9,4% w styczniu i lutym. W lutym portfel kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym wzrósł w ujęciu rocznym o 13,5%.