Nadwyżka handlowa Chin w maju wzrosła do 41,66 mld dolarów

960

W maju nadwyżka handlowa Chin wyniosła 41,66 mld dolarów, gwałtownie wzrastając z kwietniowej wartości 13,77 mld dolarów USA. Analitycy przewidywali wzrost do 20,5 mld dolarów. Według danych Centralnej Administracji Celnej kraju, w ubiegłym miesiącu nastąpił niewielki wzrost eksportu i gwałtowny spadek importu. W ujęciu dolarowym eksport za miesiąc wzrósł o 1,1%, osiągając 213,85 mld dolarów. Jednocześnie wielkość importu wykazała gwałtowny spadek o 8,5% do 172,19 mld dolarów. Prognoza ekonomistów sugerowała spadek obu wskaźników o 3,8%. W maju nadwyżkę handlową Chin ze Stanami Zjednoczonymi odnotowano na poziomie 750,6 mld juanów, czyli o 11,9% więcej niż w kwietniu. Od początku roku do maja chiński eksport do Stanów Zjednoczonych zmniejszył się o 3,2%, a spadek importu ze Stanów Zjednoczonych o 25,7%. W maju Chiny wyeksportowały metale ziem rzadkich wolumenem w 3640 ton, w tym miesiącu liczba ta spadła o 15,9%.

Liczba wakatów w USA nieznacznie spadła w kwietniu

W kwietniu liczba wakatów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,449 mln, spadając w stosunku do marcowej wartości 7,474 mln, pokazały dane Bureau of Labor Statistics w tym kraju. Jednocześnie poziom wolnych miejsc utrzymał wartość z marca na poziomie 4,7% W sektorze prywatnym i rządowym nastąpiła niewielka zmiana liczby wakatów. W dziedzinie edukacji dodano 20 tys. wolnych miejsc pracy, w rządzie federalnym ich liczba wzrosła o 22 tys. Jednocześnie zakres usług profesjonalnych i biznesowych zmniejszył liczbę wakatów o 172 tys. Firmy amerykańskie zatrudniły w kwietniu 5,937 mln nowych pracowników. Ich liczba wzrosła w stosunku do marcowej liczby 5,697 mln osób. Stopa zatrudnienia wzrosła o 0,1% do 3,9%. Nieruchomości, wynajem i leasing odnotowały wzrost zatrudnienia o 34 tys. Liczba zwolnień nieznacznie wzrosła, osiągając 3,482 mln w porównaniu z 3,461 mln w marcu.

Europejskie banki zapłaciły EBC ponad 20 mld euro od momentu wprowadzenia ujemnych stóp procentowych

Według danych CNBC za okres od 11 czerwca 2014 r., kiedy wprowadzono ujemne stopy procentowe, banki europejskie przekazały 21,4 mld euro do Europejskiego Banku Centralnego. Pięć lat temu, aby pobudzić gospodarkę, EBC obniżył stopę depozytów do minus 0,1% rocznie. Obecnie wskaźnik ten wynosi minus 0,4% rocznie. Raport otwartej platformy bankowej Deposit Solutions zauważa, że ​​w 2018 r. łączna wartość płatności banków europejskich w związku z nadwyżkami rezerw przechowywanymi na rachunkach EBC wyniosła 7,5 mld euro. Oznacza to, że zapłacili 21 mln euro dziennie. Jedna trzecia tych wydatków w okresie od 2016 do 2018 r. przypada na banki niemieckie. Udział banków francuskich wynosi 24%, holenderskich – 13%. Płatności te spowodowały spadek zysków banków o 4% w 2018 r. Największe straty poniosły niemieckie banki, co spowodowało spadek zysków o 9% w ubiegłym roku. Raport odnotowuje również wzrost płatności odsetkowych niemieckich banków o 2 razy w ciągu ostatnich 3 lat.

Chiny zmniejszyły import ropy o 8,6% w maju

W maju Chiny, największy na świecie importer ropy naftowej, zmniejszyły import tego typu paliwa o 7,7% w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej. Jak pokazują dane Głównej Administracji Celnej Chin, ilość ropy dostarczonej do kraju wyniosła 40,23 mln ton. W porównaniu z poprzednim miesiącem dostawy zmniejszyły się o 8,6%, co zostało spowodowane gwałtownym spadkiem importu ropy z Iranu z powodu sankcji USA nałożonych na ten kraj. Według oficjalnych danych, od początku 2019 r. do maja Chiny zakupiły za granicą 205,12 mln ton ropy, co o 7,6% więcej niż dostawy w tym samym okresie 2018 r. Po tym, jak Stany Zjednoczone w 2018 r. jednostronnie wycofały się z umowy z Iranem w sprawie programu nuklearnego, na Iran zostały nałożone amerykańskie sankcje. W ramach tych sankcji były również kraje, które prowadzą interesy z Iranem. Spośród nich, w 8 krajach, w tym w Chinach, wprowadzono wyjątki pozwalające im na zakup pewnej ilości ropy z Iranu przed 2 maja tego roku. Teraz Chiny są również pod wpływem amerykańskich sankcji.

Inflacja na Białorusi od początku roku do maja wyniosła 5,9%

Wskaźnik cen konsumpcyjnych na Białorusi w maju w porównaniu do kwietnia wyniósł 100,3%, w porównaniu z grudniem ubiegłego roku na poziomie 103%, czyli w maju ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3%, a od początku roku do maja wzrost cen wyniósł 3%. Takie dane zostały opublikowane przez komisję statystyczną kraju Belstat. Roczna inflacja w okresie od stycznia do maja wyniosła 5,9%. Zgodnie z dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki PKB Białorusi ma wzrosnąć w tym roku o 4%, a inflacja nie będzie wyższa niż 5%. W ubiegłym roku inflację ustalono na poziomie 5,6%. Według szacunków Narodowego Banku Białorusi, w pierwszej połowie roku inflacja nieznacznie przekroczy 5%. Eksperci uczestniczący w badaniu HSE przewidują inflację w 2019 r. na poziomie 5,8%, a jej przyspieszenie do 6,1% w 2020 r.

Zaufanie inwestorów do strefy euro gwałtownie spadło w czerwcu

Sentix Research Institute poinformował o gwałtownym spadku zaufania inwestorów do strefy euro w czerwcu w związku z rosnącymi napięciami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wskaźnik zaufania biznesowego inwestorów w regionie, obliczony przez Sentiz, przesunął się do strefy negatywnej, osiągając minus 3,3 pkt w porównaniu z 5,3 pkt w poprzednim miesiącu. Ekonomiści nie spodziewali się tak gwałtownego spadku indeksu. Ich prognoza zakładała spadek tylko do 2,5 pkt. Zaufanie inwestorów do Niemiec osiągnęło także obszar negatywny, który obserwuje się po raz pierwszy od marca 2012 r. Tylko Szwajcaria, jedyny ze wszystkich badanych krajów, odnotowała wzrost wskaźnika zaufania. W USA nastąpił również spadek wskaźnika zaufania inwestorów, który osiągnął najniższy poziom od lutego 2016 r., spadając o 10 pkt.