„Cudze pieniądze” (potoczne)

1078

Cudze pieniądze – Finansowanie działalności ze środków finansowych pochodzących z zewnątrz, bądź w formie zadłużenia, bądź kapitału własnego od udziałowców rekrutujących się z otoczenia inwestora.

W ten sposób małe, prywatne przedsiębiorstwa mogą korzystać z cudzych pieniędzy w celu rozszerzenia działalności i rozwoju w znacznie większym zakresie, niż byłoby to możliwe przez reinwestowanie niewypłaconych zysków firmy lub środków własnych jej właścicieli. Firmy korzystają z cudzych pieniędzy dlatego, że nie dysponują wystarczającym kapitałem albo dlatego, że inni nie mają ani odpowiedniej wiedzy, ani czasu na efektywne angażowanie własnego kapitału, są natomiast skłonni powierzyć innym zarządzanie środkami w ich imieniu. Klasycznym przykładem wykorzystywania cudzych pieniędzy jest działalność banków, które opierając się na zaufaniu publicznym, reputacji instytucji i regulacjach prawnych, mają do dyspozycji depozyty znacznie przekraczające ich własną skromną bazę kapitałową. Podczas gdy cudze pieniądze stanowią podstawę funkcjonowania rynku kapitałowego, pojęcie to znajduje często zastosowanie w odniesieniu do obaw związanych z konfliktem w stosunkach agencyjnych (zwykle lepiej dbamy o bezpieczeństwo własnych pieniędzy niż o pieniądze innych ludzi).

Brak nieustannej czujności

Po dyrektorach takich firm – finansowanych z pieniędzy innych ludzi – nie należy się raczej spodziewać tego, że będą dbać o nie równie dobrze jak współpartnerzy we własnych prywatnych spółkach. Podobnie jak służący bogacza, są oni skłonni, rezygnując jednocześnie z własnych ambicji, do przywiązywania wagi do drobiazgów, a nie do obrony honoru swoich chlebodawców. Dlatego też opieszałość i szeroki gest muszą zawsze, w większym lub mniejszym stopniu, dominować w zarządzaniu i prowadzeniu spraw tych firm.

Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776)