Dwanaście krajów zwróciło się do WTO z prośbą do UE wyjaśnić sytuacje odnośnie procesu Brexit

795

Dwanaście krajów, wśród których Stany Zjednoczone i Chiny, wezwały Unię Europejską do wyjaśnienia w jaki sposób UE i Wielka Brytania będą współdziałać w dziedzinie handlu po opuszczeniu przez Brytanię UE . Ten wymóg kraje skierowały do Światowej Organizacji Handlu. Wymagają również od Unii Europejskiej odszkodowania w przypadku, gdyby jakość handlu i poziom dostępności do rynku europejskiego został utrudniony. Członkowie WTO obawiają się, czy stawka taryfowa pozostanie przy tym samym poziomie, przy którym obecnie są dostarczane towary do Unii Europejskiej, przy obniżonej cenie, określonej zobowiązaniami przed WTO.

Home Depot odnotowała wzrost zysku kwartalnego o 32%

Amerykańska sieć detaliczna Home Depot, która sprzedaje towary do naprawy, podniosła prognozę sprzedaży i zysków w bieżącym roku dzięki dobrym wynikom kwartalnym. W trzecim kwartale zysk netto wzrósł o 32% do 2 miliardów 870 milionów dolarów. Zysk na akcję w 2 dolary 51 cent przekroczył prognozowane 2 dolary 26 centów. Znaczący wzrost wskaźnika odnotowano dzięki obniżeniu kosztów wydawanych na podatek dochodowy. Sprzedaż netto wyniosła 26 miliardów 300 milionów dolarów, wzrastając o 5,1%. Porównywalna sprzedaż wzrosła o 4,8%, przy oczekiwanych 4,7%. Home Depot poprawił swoją prognozę rocznego wzrostu sprzedaży do 7,2%, z wcześniej oczekiwanych 7%. Prognoza wzrostu zysku została podniesiona z 9 dolarów 42 centów na akcję, do 9 dolarów 75 centów.

Czyste aktywa Banku Japonii przekroczyły wartość rocznego PKB kraju

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą rolę Banku Japonii na rynkach akcji i obligacji kraju w kontekście trwałego programu zakupu przez regulator aktywów w ciągu kilku lat. Według danych Banku Centralnego we wtorek jego aktywa netto osiągnęły 553 bilionów 592 miliardów jenów. The Wall Street Journal zauważa, że ​​łączna wartość obligacji i akcji posiadanych przez Bank Japonii przekroczyła roczny PKB kraju w wysokości 552 bilionów 821 miliardów jenów. Analitycy oczekują na dalszy wykup aktywów przez Bank Japonii, ponieważ inflacja w kraju pozostaje 2 razy niższa od docelowej wartości w 2%. Japoński Bank Centralny jest obecnie właścicielem prawie połowy wszystkich obligacji rządowych w tym kraju. Jest również właścicielem dużych udziałów wielu firmach.

W Chinach poziom udzielenia pożyczek w juanach spadł dwukrotnie w październiku

Ludowy Bank Chin odnotował dwukrotny spadek wolumenu nowych pożyczek bankowych w walucie krajowej do 697 miliardów juanów w listopadzie, w porównaniu z październikiem. Prognozy ekspertów zakładały mniej znaczący spadek – do 874 miliardów juanów. Całkowita kwota finansowania w Chinach wyniosła 728 miliardów 800 milionów juanów, zmiejszając się dwukrotnie w ciągu miesiąca. Powodem gwałtownego spadku było znaczące zmniejszenie plasowania przez władze regionalne specjalnych obligacji – do 86 miliardów 800 milionów juanów, z 738 miliardów 900 milionów juanów we wrześniu.

PKB Norwegii w trzecim kwartale wzrósł o 0,6%

Gospodarka Norwegii w trzecim kwartale wzrosła o 0,6%, odnotowując maksymalną stopę wzrostu od drugiego kwartału ubiegłego roku. Oficjalne dane wykazały przyspieszenie tempa wzrostu PKB w porównaniu do wzrostu o 0,4% kwartał wcześniej. Zostało to spowodowane zwiększoną aktywnością w przemyśle naftowym i gazowym ze względu na podwyższenie cen na energię. Jednak w związku ze wzrostem taryfy na energię elektryczną i stóp procentowych, wydatki konsumpcyjne spadły. Spadek wydatków konsumpcyjnych wyniósł 0,2%, podczas gdy w poprzednim kwartale wzrastał o 1%. We wrześniu kluczowa stawka została podniesiona po raz pierwszy od 7 lat przez Bank Norwegii. W trzecim kwartale eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 0,5%.                 

Poziom bezrobocia w Wielkeij Brytanii zwiększył się do 4,1% w trzecim kwartale

W trzecim kwartale stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii, zgodnie z metodą Międzynarodowej Organizacji Pracy, wzrosła do 4,1% z 4% w poprzednim kwartale. O tym świadczą dane z Narodowego Urzędu Statystycznego ONS. Zgodnie z wynikami treciego kwartału liczba bezrobotnych wzrosła o 21 tysiąc w porównaniu do drugiego kwartału i zmalała o 43 tysiące osób w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 350 tysięcy w ujęciu rocznym i pozostała niemal bez zmian w ujęciu kwartalnym. Październikowy poziom zatrudnienia na poziomie 75,5% wykazał spadek o 0,1 punkt procentowy w ciągu kwartału i wzrost o 0,5 punktów procentowych w ciągu roku.

Zaufanie inwestorów do gospodarki niemieckiej wzrosło w listopadzie

Zaufanie inwestorów do gospodarki Niemiec nieoczekiwanie wzrosło w listopadzie. Jak pokazały dane Instytutu Badawczego ZEW, indeks oczekiwań inwestorów i analityków odnośnie gospodarki niemieckiej na najbliższe sześć miesięcy wyniósł minus 24,1 punkt, w porównaniu do minus 24,7 punktów we wrześniu. Eksperci przewidywali spadek indeksu do minus 26 punktów. ZEW poinformował również, że w zeszłym miesiącu został odnotowany spadek wskaźnika pokazujący nastawienie do obecnej sytuacji w kraju – wskaźnik spadł do 58,2 punktów z 70,1 punktu. Ekonomiści oczekiwali spadku jedynie do 65 punktów. Było to spowodowane słabymi wskaźnikami produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i handlu zewnętrznego w kraju.