Bank Francji oczekuje na utrzymanie pozytywnej dynamiki wzrostu PKB w czwartym kwartale

725

Bank Francji opublikował prognozę wzrostu gospodarki kraju w czwartym kwartale, zgodnie z którą oczekuje się utrzymania stabilnej stopy wzrostu, pisze projekt finversia.ru. Według szacunków Banku Centralnego, dokonanych na podstawie badania francuskich przedsiębiorstw, francuski PKB wzrośnie w czwartym kwartale o 0,4%. Należy zauważyć, że w trzecim kwartale gospodarka wzrosła o 0,4% dzięki popytu krajowemu i eksportu, po wzroście o 0,2% w drugim kwartale. Jeśli chodzi o wskaźnik zaufania francuskich przedsiębiorców w sektorze wytwórczym spadł on do 103 punktów w październiku, z 104 punktów we wrześniu, w budownictwie ten wskaźnik wzrósł, a w sektorze usług pozostał na poziomie z września.

Inwestycje w innowacje w Niemczech wzrosły o 9,3% w 2017 roku

Według Stowarzyszenia Niemieckich Funduszy na rzecz Poparcia Gospodarczego, w 2017 roku 68 miliardów 600 milionów euro wydano na badania i rozwój naukowy w Niemczech, o 9,3% więcej niż w 2016 roku. Informuje o tym „Niemiecka fala”. Alokacje na te cele w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę składki rządowe, wyniosły 3,02% PKB. Liczba pracowników w dziedzinie badań naukowych wzrosła w ciągu roku o prawie 20 tysięcy i wyniosła 432 tysiąc osób. Stowarzyszenie, utworzone przez niemieckie przedsiębiorstwa, funduszy i stowarzyszenia, odnotowuje stały wzrost środków poświęconych na rozwój innowacyjnych produktów i usług w niemieckiej gospodarce.

Wzrost rezerw hurtowych USA we wrześniu przekroczył prognozy rynkowe

We wrześniu rezerwy hurtowe Stanów Zjednoczonych wzrosły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 5,2% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, wynika z danych Ministerstwa Handlu kraju. Eksperci oczekiwali miesięcznej stopy wzrostu wynoszącej 0,3%. Z wyłączeniem samochodów rezerwy wzrosły o 0,2%. Wskaźnik hurtowych zapasów samochodów wzrósł o 1,4%. W dziedzinie narzędzi maszynowych zapasy wzrosły o 0,7%, produkty elektryczne – o 0,9%. Największym wzrostem wykazały się rezerwy ropy naftowej – w ciągu miesiąca o 5%. Według oficjalnych danych, hurtownicy zwiększyli sprzedaż o 0,2% we wrześniu, po wzroście o 0,7% w poprzednim miesiącu.

ADNOC otrzymała dostęp do magazynu ropy naftowej w Indiach w ramach umowy z ISPRL

Krajowa firma naftowa ZEA ADNOC, uzyskała dostęp do magazynu ropy naftowej w mieście Padur – w południowych Indiach, podpisując memorandum porozumienia z indyjską państwową firmą Indian Strategic Petroleum Reserves na forum w Abu Dhabi. Pojemność magazynowa wynosi 2,5 miliona ton. Raport ADNOC stwierdza, że ​​firma ZEA liczy na zwiększenie dostaw ropy na indyjski rynek energetyczny, co pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w kraju. ADNOC, jedyna zagraniczna firma naftowa inwestująca surowce w programie strategicznych rezerw indyjskich, dostarcza olej też do innego magazynu ISPRL zlokalizowanego w Mangalore, gdzie firma ZEA planuje magazynować 5 milionów 860 tysięcy baryłek ropy.

Euronext zwiększył przychód kwartalny o 31,6%

W trzecim kwartale paneuropejski operator giełdowy Euronext odnotował wzrost zysku netto o 31,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 50,5 milionów euro. EBITDA osiągnęła 87 milionów 800 tysięcy euro, a jej wzrost wyniósł 87,8%. Kwartalny przychód kształtował się na poziomie 150 milionów 900 tysięcy euro, wzrastając o 17,2% w ciągu roku. Generalny dyrektor Euronext, Stefan Buzna, poinformował Bloomberg, że operator planuje wydać 1 miliard euro na zakup transakcji w zakresie rozliczenia transakcji. Na koniec kwartału całkowita kapitalizacja 1300 spółek notowanych na giełdach wyniosła 3 biliony 900 miliardów euro.

Turcja odnotowała we wrześniu nadwyżkę na koncie operacji bieżących

Nadwyżka na rachunku bieżącym Turcji we wrześniu wyniosła 1 miliard 830 milionów dolarów, zmniejszając 12-miesięczny deficyt obrotowy do 46 miliardów 50 milionów dolarów, wynika z wstępnych danych Narodowego Banku Centralnego kraju. Zmniejszenie deficytu towarów wyniosło 5 miliardów 890 milionów dolarów, dochód pierwotny – 127 milionów dolarów. We wrześniu napływy netto na rachunku finansowym wyniosły 827 milionów dolarów. Jednocześnie zaobserwowano odpływe netto inwestycji portfelowych w wysokości 904 milionów dolarów. Ekonomista ING Bank, Muhammet Mercan, oczekuje przywrócenia równowagi i dalszej poprawy deficytu zewnętrznego.