Finanse osobiste

1339

Sposób, w jaki wydajemy oraz oszczędzamy nasze osobiste dochody w ciągu naszego życia. Wiele osób ma pokusę, aby po prostu wydać wszystko, co się zarobiło. Trzeba dużo dyscypliny, by umieć oszczędzać na przyszłość. Z reguły wydatki ludzi mieszczą się w pewnym modelu. Najwięcej wydaje się (często zaciągając długi) na wcześniejszych etapach życia, w  okresie kształcenia, kiedy kupuje się dom i  generalnie ma miejsce większa konsumpcja. Na późniejszym etapie, gdy człowiek zbliża się już do emerytury, zaczyna się oszczędzanie na czas „złotej jesieni”. Większość ludzi pragnie w  trakcie życia maksymalizować konsumpcję (ponieważ „nie można pieniędzy zabrać ze sobą do grobu”), aczkolwiek często też gromadzi majątek dla współmałżonków oraz dzieci. Chodzi o to, aby korzystać z życia póki się da, byle tylko nie zabrakło pieniędzy w momencie, kiedy się jest starszym i mniej odpornym. Osobistymi finansami trzeba zarządzać w sposób rozsądny i świadomy, podobnie jak zarządza się firmą. Poniżej kilka podstawowych, sensownych zasad:

Finanse osobiste

Ponieważ państwo oferuje coraz mniej zabezpieczeń, a średnia długość życia jest coraz wyższa, ludzie sami muszą zadbać o swoje zabezpieczenie finansowe za pomocą wczesnego planowania oraz większej samodzielności. Jedną z największych pułapek w finansach osobistych jest zbyt późne rozpoczęcie oszczę- dzania. Lepiej jest trochę odłożyć z każdej pensji, nawet bardzo mało, niż pró- bować odkładania większych sum na późniejszym etapie. Siła kapitalizacji najlepiej działa w dłuższych okresach czasu, szczególnie, że wytrzymałość i cierpliwość pozwalają na to, aby pieniędze pracowały na rynku giełdowym, gdzie zyski są największe i gdzie na dłuższą metę podatność na zmiany zanika.

Finanse osobiste