Zysk korporacyjny, zagregowany

2121

Zysk korporacyjny, zagregowany

Zagregowany zysk korporacyjny to suma zysków netto wypracowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa w gospodarce w określonym czasie (kwartalnie lub rocznie). Jest to informacja statystyczna opracowywana zazwyczaj na podstawie deklaracji podatkowych (nie uwzględnia więc szarej strefy). W większości krajów w normalnej sytuacji zysk korporacyjny stanowi 5–7,5% PKB. Zagregowany zysk korporacyjny, a szczególnie jego zmiany kwartalne, stanowi istotny czynnik diagnozujący stan gospodarki i jako taki jest on przedmiotem zainteresowania inwestorów. Informacja na temat zysków korporacyjnych ma wpływ na poziom zaufania do gospodarki wśród przedsiębiorstw, wydatki kapitałowe, bezrobocie, poziom zaufania konsumentów, a to odbija się na zachowaniu rynku kapitałowego.

Zysk korporacyjny, zagregowany