Guru zarządzania

1219

Guru zarządzania (żargon)

Każdy publicznie rozpoznawalny „myśliciel” od sztuki zarządzania. Zazwyczaj pró- bują wymyślać formuły lub koncepcje, które, w ich przekonaniu, udoskonalą wyniki działalności przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że często wywodzą się ze środowiska akademickiego (patrz MBA), uznanie zdobywają dzięki własnym pomysłom, które są wykorzystywane w praktyce przez środowisko biznesu.

Guru zarządzania (żargon) Guru zarządzania