Zysk jednostkowy

4744

Zysk jednostkowy jest to miara stopy dochodu uwzględniająca bezwzględną ilość pieniędzy zarobionych na zainwestowanej kwocie. Na przykład gdybym zainwestował 1 dolara i uzyskał 3 dolary, powiedziałbym, że mój zysk jednostkowy wyniósł trzykrotność włożonych pieniędzy.

Miara zysku jednostkowgo nie uwzględnia czasu, w jakim zysk ten został wypracowany, czyli pomija wartość pieniądza w czasie.