Zwroty bezwzględne a zwroty względne

1385

Zwroty bezwzględne a zwroty względne

Zwrot bezwzględny to po prostu stopa dochodu z inwestycji w ujęciu rocznym. Zwroty względne określają bezwzględną stopę dochodu w odniesieniu do wskaźników rynkowych lub całego rynku. Zatem jeśli wartość portfela wzro- śnie po roku tylko o 2% (niezbyt dobry zwrot bezwzględny), natomiast pozosta- ła część rynku (mierzona wskaźnikiem) zanotuje spadek o  2%, to ten niski zwrot bezwzględny może być uznany za całkiem przyzwoity. Pojęcie zwrotów względnych wykorzystywane jest często do pomiaru wyników giełdy, ponieważ hipoteza rynku efektywnego sugeruje, że prawidłowo zdywersyfikowane portfele są porównywalne z całością rynku. Portfele, które zachowują się inaczej, zwykle przyciągają uwagę.