Formuła Gordona

1463

Wzór służący do wyceny akcji, wyjaśniający ceny akcji (P) w  kategoriach dywidend (D), kosztu kapitału inwestora (k, który jest równy stopie dyskonta w  warunkach braku ryzyka i  w  warunkach pewności, ale w  niepewności mógłby być luźno interpretowany jako oczekiwany zwrot z akcji) oraz oczekiwanego przyszłego wzrostu (g) dywidend z akcji. Wzór opiera się na koncepcjach Johna Burra Williamsa, i został przeformułowany przez nauczycieli akademickich Myrona J. Gordona oraz Eliego Shapiro w 1956 roku Gordon i  Shapiro spopularyzowali oryginalny wzór Williamsa przerabiając go następująco:

Formuła Gordona wzór

Rozbicie oczekiwanego zwrotu na dwa składniki, stopę dywidendy (D/P) oraz wzrost (g) przełożyło wzór Williamsa na język, dzięki któremu wzór stał się popularny wśród specjalistów od inwestycji.