Stopień płynności aktywów

1338

Stopień płynności aktywów (żargon)

Wielkość określająca, jak długo aktywa obrotowe, szczególnie należności i zapasy, stanowią zamrożenie gotówki do momentu jej upłynnienia (tj. uwolnienia) w trakcie cyklu operacyjnego. Czas, na jaki gotówka jest zamrożona, może być wyrażony wskaźnikiem spłaty należności (DSO – day’s sales outstanding). Moż- na powiedzieć: „Nasza gotówka jest zamrożona w należnościach i można ją odzyskać dzięki sprawniejszym procedurom windykacji”.

Stopień płynności aktywów