Zwrot ze sprzedaży

1800

Zwrot ze sprzedaży to wskaźnik finansowy, który analizuje rentowność czynności sprzedaży. Może być to również użyteczny wskaźnik w analizie trendów oraz porównań z konkurencją. Jego znaczenie jako bezwzględnej liczby jest mniej jednoznaczne, ponieważ ostateczny cel uzyskania stopy zwrotu z  kapitału własnego może być osiągnięty na kilka sposobów (patrz równanie Du Ponta). Firma może mieć niski zwrot ze sprzedaży (np. hipermarket), jednak osiągać dobre wyniki poprzez duży wolumen sprzedaży. Ponadto zwrot ze sprzedaży jest zwrotem bez kosztów odsetek i dlatego też ma na niego wpływ dźwignia finansowa.

zysk ze sprzedaży