Zysk rezydualny

3173

Zysk rezydualny

Wskaźnik wyników wewnętrznych, w którym zestawiony jest zysk centrum inwestycji (bez opłat odsetkowych lub podatków) z hipotetycznym kosztem kapitału (mierzonym poprzez wysokość kapitału zaangażowanego). Jakakolwiek nadwyżka sugeruje wartość dodaną w przeciwieństwie do kosztów utraconych korzyści kapitału używanego przez centrum inwestycji. Zysk rezydualny jest równoznaczny z ekonomiczną warto- ścią dodaną dla całego przedsiębiorstwa.

Zysk rezydualny - wzór
Zysk rezydualny – wzór