Granice finansów, kresy finansów

1516

Granice finansów, kresy finansów (przenośnia)

Wszystko, co jest egzotyczne, wyszukane, innowacyjne i nowe w finansach. Cynicy mówią, że są to pomysły zrozumiałe tylko dla „mózgowców”, czyli specjalistów od skomplikowanej matematyki giełdowej. Dzięki informacji i analizie ryzyka, które stanowią podstawę finansów oraz postępom technologii komputerowej i statystyki, można mieć wiele nowych pomysłów. Kresy istnieją z powodu wysokiej konkurencji rynkowej i naturalnej akceptacji ryzyka przez gospodarkę, która szuka granic. Wielu jest spragnionych nowo- ści, szczególnie w czasach trwałej koniunktury, taniego pieniądza i nadpłynności. Znaczna część tego odkrywczego ducha zostanie nagrodzona. Lepsze zarządzanie ryzykiem buduje zdrowszy system finansowy i zmniejsza ryzyko systemowe. Pomimo tego, istnieją ciągle głosy wątpliwości na temat sięgania w nieznane. Czy zawiłości nie zostały źle zrozumiane (szczególnie, kto ponosi ryzyko)? Czy nie padliśmy ofiarą źle zrozumianego spokoju ducha (to się więcej nie zdarzy)? Czy nie daliśmy się złapać na rozdmuchaną reklamę (grania w pierwszej lidze)? Czy czujemy pokorę (czy naprawdę wiemy o co chodzi)? Czy nie pozbyliśmy się kupieckiego zdrowego rozsądku (popełniając klasyczne błędy)?