Czynnik dobrego samopoczucia

1144

Czynnik dobrego samopoczucia (żargon)

Nastrój ogólnego zadowolenia i spokoju na rynku odzwierciedlający długi, niezakłócony okres pomyślnej koniunktury lub innych sprzyjających warunków. Często ma on wpływ na „nieemocjonalne” decyzje takie jak poziom notowań giełdowych, wybory, nakłady inwestycyjne itp. Ponieważ psychologia rynku odzwierciedla instynkt stadny, czynnik dobrego samopoczucia ma istotne znaczenie przy podejmowaniu wielu decyzji.

Czynnik dobrego samopoczucia