Grupa Stu

1239

Nieoficjalne stowarzyszenie brytyjskich dyrektorów finansowych dużych korporacji z indeksu FTSE 100 notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Początkowo zwana „Grupą Stu Licencjonowanych Księgowych” rozrosła się i obecnie zrzesza ponad stu dyrektorów finansowych z City. Jako głos dużego biznesu, Grupa Stu prowadzi lobbing w sprawach dotyczących jej takich spraw jak zasady rządzące giełdą, standardy księgowe, wprowadzenie euro, przepisy podatkowe i  regulacje. Takie wywieranie wpływu stanowi naturalne zachowanie w brytyjskim systemie politycznym, gdzie lobbing prowadzi się od kuchni (w przeciwieństwie do oficjalnego sformalizowanego lobbingu w  USA). Adres strony internetowej: www.the100group.co.uk. Patrz też dyplomacja korporacyjna.