InBook S.A. kończy 2017 r. wyższymi przychodami i zyskami

1152

InBook S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2008 r., działająca w branży e-commerce, wypracowała 109 tys. zł zysku netto w 4 kw. 2017 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.995 tys. zł. Spółka cały czas optymalizuje swoją ofertę produktową i rozszerza asortyment o perspektywiczne produkty.

Poziom sprzedaży Emitenta w 4 kw. 2017 r. był wyższy od analogicznego okresu 2016 r. o 33%. Wyraźnemu wzrostowi w ujęciu rdr. uległ również zysk ze sprzedaży z 13 tys. zł do 85 tys. zł. W całym 2017 r. InBook S.A. osiągnął 34 tys. zł zysku netto, 120 tys. zł zysku EBITDA, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.075 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Spółki wyniósł 26 tys. zł przy zysku EBITDA na poziomie 111 tys. zł oraz przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 4.351 tys. zł. Zdaniem Zarządu InBook S.A. wypracowane wyniki finansowe oraz ich wysoka progresja w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku świadczą o skuteczności w realizacji przyjętego planu rozwoju Emitenta.

Spółka cały czas zwiększa sprzedaż we wszystkich segmentach, w których działa. Oczywiście jej głównym asortymentem handlowym pozostają książki wraz z produktami pokrewnymi. Oprócz książek tradycyjnych sukcesywnie poszerzamy bazę książek wirtualnych e-book, zabawek i multimediów, tak aby i w tych segmentach pojawiały się coraz wyższe przychody. W ramach dywersyfikacji sprzedaży zwiększamy też sprzedaż innego rodzaju asortymentu, tj. zegarków. Tutaj również odnotowujemy wzrost sprzedaży rok do roku i mamy zamiar oczywiście również i tą gałąź rozwijać w następnych miesiącach.” – podkreśla Jakub Dębski, Prezes Zarządu Spółki InBook S.A.

Spółka bardzo dobrze wykorzystała okres przedświątecznych zakupów oraz dostrzega również pozytywne rezultaty dokonanych inwestycji w narzędzia w obszarze marketingu internetowego. InBook S.A. odnotowuje również bardzo wysoki, wynoszący 95% poziom pozytywnych ocen wśród klientów wypełniających ankiety w serwisach specjalizujących się w opiniach. Realizując przyjętą strategię rozwoju Emitent stale rozszerza asortyment oferowanych zegarków i w ostatnim kwartale rozpoczął sprzedaż dwóch nowych marek: Royal London oraz Caravelle. Spółka pracuje nad pozyskaniem kolejnych marek zegarków do swojej oferty. Zarząd InBook S.A. jest przekonany, że rozszerzanie asortymentu pozwoli zdywersyfikować przychody oraz wpłynie na wzrost generowanych rentowności.

Zegarki to produkt, który na naszych wirtualnych półkach jest już kilkanaście lat. Wierzymy, że będziemy się w tym obszarze stale rozwijać. Oczywiście cały czas szukamy pomysłów na nowe produkty, które moglibyśmy wprowadzić do naszych serwisów. Nie chciałbym teraz wymieniać konkretnych typów produktów, ale mogę zapewnić, iż pracujemy nad zwiększeniem asortymentu i być może niedługo będę mógł powiedzieć więcej na ten temat.” – zakończył Prezes Dębski.

Spółka InBook S.A. działała w branży e-commerce, a jej główne źródło przychodów stanowi sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez nią serwisów internetowych. Największym Akcjonariuszem Spółki jest obecnie fundusz kapitałowy ABS Investment S.A. Strategia Rozwoju Spółki zakłada dalsze umacnianie własnej marki oraz budowanie silnej pozycji wśród średniej wielkości księgarni internetowych. InBook S.A. będzie też dążył do pozyskania silnego partnera branżowego lub przeprowadzenia połączenia z podmiotem o podobnej strategii rozwoju oraz skali biznesu.