Giełdy w Stanach Zjednoczonych (USA)

2073

Rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych (USA) jest do tej pory uważany za najważniejszy na świecie, a jego zachowanie stanowi punkt odniesienia dla innych światowych giełd. Inwestorzy na całym świecie uważnie śledzą rozwój sytuacji na amerykańskich giełdach i na jego podstawie podejmują decyzje inwestycyjne na innych rynkach. Amerykańskie giełdy charakteryzują się najwyższą płynnością i tym, że na rynkach tych notowana jest większość największych światowych spółek.

Możemy wyróżniź trzy najważniejsze i zarazem największe giełdy w Stanach Zjednoczonych (USA):

  • NYSE,
  • NASDAQ
  • oraz NYSE MKT

Giełda: The New York Stock Exchange (NYSE)

Giełda ta, założona w 1817 r., jest największą dotychczas giełdą nie tylko w Stanach Zjednoczonych (USA) ale także na świecie pod względem kapitalizacji spółek giełdowych i jedną z największych pod względem płynności. Notuje ponad 2000 spółek, w tym około 400 poza USA. Do największych spółek notowanych na tym rynku należą Exxon Mobil, General Electric, Johnson & Johnson, Wal-Mart Stores, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Pfizer Inc. Na tej giełdzie segment NYSE Arca notuje również około 1200 ETF-ów (Exchange Traded Funds).

Giełda: NASDAQ

Jest to obecnie rynek o największych obrotach na świecie i druga co do wielkości giełda pod względem kapitalizacji. NASDAQ został utworzony jako pozagiełdowy, regulowany rynek akcji i zaoferował pierwszy na świecie elektroniczny system obrotu akcjami. Notowania na NASDAQ są znacznie tańsze i prostsze niż na tradycyjnej giełdzie, co oznacza, że notowanych jest tam więcej firm niż na NYSE, ale wiąże się to również z potencjalnie większym ryzykiem dla inwestorów. Spółki notowane na rynku NASDAQ to w większości spółki z sektora high-tech. Największe spółki notowane na tym rynku to Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com Inc., Intel Corporation.

Giełda: NYSE MKT

Dawniej znana jako AMEX (American Stock Exchange), rynek ten był odrębną giełdą, na której ze względów historycznych notowane są głównie spółki z branży górniczej, przemysłu ciężkiego i finansowego. Po połączeniu z NYSE, obecnie jest ona częścią grupy NYSE Euronext. Jest to najmniejszy z trzech rynków amerykańskich dostępnych w DM BOŚ. Największe spółki notowane na tym rynku to British American Tobacco, Imperial Oil Ltd, Cheniere Energy, Seaboard Corp. New Gold, Gran Tierra Energy.