Wzrost cen producentów w USA w marcu był najszybszy od 5 miesięcy

757

Amerykański Departament Pracy poinformował, że ceny producentów w kraju wzrosły o 0,6% w marcu, co było największym wzrostem od października 2018 roku. W lutym indeks wzrósł tylko o 1 procent, a eksperci oczekiwali przyspieszenia wzrostu w ubiegłym miesiącu do 0,3%. Ceny producentów w ujęciu rocznym wykazały przyspieszenie wzrostu do 2,2% z 1,9% w poprzednim miesiącu. Ceny z wyłączeniem nośników energii, artykułów spożywczych i usług handlowych wzrosły w ciągu miesiąca o tyle, jak miesiąc wcześniej – o 1,1%. W ujęciu rocznym wskaźnik wzrósł o 2%, co było najniższym wzrostem od sierpnia 2017 roku. Ceny hurtowe nośników energii wzrosły o 5,6%. Jednocześnie ceny benzyny wzrosły w najszybszym tempie od sierpnia 2009 roku, odnotowując stopę w 16%. Ceny żywności wzrosły o 0,3%, towary podstawowe – o 0,2%. Wartość usług wzrosła o 0,3%.

Ceny mieszkań w strefie euro i UE wzrosły o 4,2% w pierwszym kwartale

Eurostat opublikował raport na temat dynamiki cen mieszkań w strefie euro i UE w czwartym kwartale ubiegłego roku. Statystyki wskazywały na spowolnienie cen na mieszkania w strefie euro do 4,2% w ujęciu rocznym, z 4,3% kwartał wcześniej. W porównaniu z trzecim kwartałem ceny mieszkań wzrosły o 0,7%, podczas gdy w poprzednim kwartale wzrost składał 1,5%. Roczny wzrost cen na mieszkania w krajach UE w ostatnim kwartale 2018 roku również zwolnił do 4,2% z 4,3% w trzecim kwartale. W ujęciu kwartalnym ceny wzrosły o 0,6% w porównaniu ze wzrostem o 1,5% w poprzednim kwartale. W ujęciu rocznym najwyższe tempo wzrostu mieszkań odnotowano w Słowenii, na Łotwie i w Czechach, podczas gdy we Włoszech odnotowano spadek cen o 0,6%.

Globalna sprzedaż komputerów osobistych spadła o 3% w pierwszym kwartale 2019 roku

Międzynarodowa firma badawcza International Data Corporation poinformowała, że ​​w pierwszym kwartale sprzedaż komputerów osobistych na świecie wyniosła 58 mln 480 tys. sztuk, co o 3% mniej niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Jednocześnie, zgodnie z szacunkami ekonomistów, oczekiwano większego spadku wskaźnika ze względu na niedobór chipów produkowanych przez Intel. W pierwszym kwartale udział takich głównych producentów komputerów, jak HP, Lenovo i Dell, za rachunek mniej znanych firm. W Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek popytu na laptopy i niewielki wzrost na komputery osobiste, co było główną przyczyną spadku ogólnej sprzedaży komputerów. Sprzedaż w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce spadła drugi kwartał z rzędu. Spadła również sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku.

Eksport Chin w marcu wzrósł w maksymalnym tempie od 5 miesięcy

W marcu tego roku Chiny zwiększyły eksport o 14,2%, co było maksymalnym wzrostem od 5 miesięcy, pokazują dane Głównej Administracji Celnej kraju. Wzrost eksportu w marcu znacznie przekroczył prognozy ekspertów, którzy oczekiwali wzrostu na poziomie 7,3%. Jednocześnie wielkość importu spadła o 7,6%, podczas gdy eksperci przewidywali spadek o 1,3%. Nadwyżka handlowa Chin w marcu wyniosła 32 mld 640 mln dolarów. Analitycy przewidywali ten wskaźnik na poziomie 7 mld 50 mln dolarów. W pierwszym kwartale eksport wzrósł o 21,3%, import spadł o 1,8%. Tak więc pozytywne saldo bilansu handlowego Chin w pierwszym kwartale wyniosło 62 mld 660 mln dolarów amerykańskich.

Sprzedaż samochodów w Chinach spadła dziewiąty miesiąc z rzędu

Chińskie stowarzyszenie producentów samochodów CAAM zgłosiło spadek sprzedaży samochodów w marcu o 5,2% w porównaniu z tym samym miesiącem 2018 roku. W ubiegłym miesiącu sprzedano 2 mln 520 tys. samochodów. Stowarzyszenie odnotowuje spadek sprzedaży już w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. W porównaniu ze spadkiem o 14% w lutym i o 16% w styczniu, tempo spadku w marcu spadło. Największy na świecie rynek samochodowy zakończył zeszły rok spadkiem sprzedaży o 6%, do 22 mln 700 tys. pojazdów, co zostało odnotowano po raz pierwszy od ponad 20 lat. W marcowym raporcie CAAM stwierdza się również, że sprzedaż pojazdów na alternatywnym paliwie wzrosła o 85,4% w poprzednim miesiącu, osiągając 126 tysięcy samochodów. 

Uber w 2018 roku odnotował stratę w 1 miliard 800 milionów dolarów

Raport za rok 2018 amerykańskiej firmy Uber Technologies, właściciela aplikacji na zamówienie taksówki i dostarczenie żywności, pokazał, że skorygowana strata wyniosła 1 mld 800 mln dolarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż aktywów w Rosji (Rubel rosyjski) i Azji Południowo-Wschodniej, spółka zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 997 mld dolarów. Przychody osiągnęły 11 mld 300 mln dolarów, wzrastając o 42% w ciągu roku. Najbardziej znaczący wzrost przychodów odnotowano w segmencie dostaw żywności, gdzie odpowiedni wskaźnik wzrósł prawie 3-krotnie do 1,5 mld dolarów. Pod koniec roku liczba użytkowników Ubera, w tym Uber Eats, wynosiła 91 mln, wzrastając o 34%. Uber przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej na początku maja w Nowym Jorku, w wyniku czego jego kapitalizacja może osiągnąć około 100 mld dolarów.

Chevron podpisała umowę zakupu Anadarko za 33 miliardy dolarów

Amerykańska firma Chevron, druga co do wielkości kapitalizacji spółka naftowo-gazowa, zawarła umowę zakupu amerykańskiego konkurenta Anadarko Petroleum za 33 mld dolarów. Zgodnie z warunkami umowy, która została zatwierdzona przez zarządy obu spółek, akcjonariusze Anadarko otrzymają 16 dolarów 25 centów i 0,39 akcji Chevron za każdą akcję Anadarko. Ponieważ Chevron nabywa Anadarko łącznie z długiem, transakcja szacowana jest na około 50 mld dolarów. Zamknięcia transakcji oczekuje się w drugiej połowie tego roku. Chevron spodziewa się, że w wyniku transakcji będzie mogła znacząco wzmocnić swoją pozycję w segmencie łupków, głębinowych i gazowych pól. Synergia z połączenia wyniesie około 2 mld dolarów rocznie. Komunikat Chevron odnosi się również do planów sprzedaży aktywów o wartości do 20 mld dolarów w latach 2020-2022.