Joint Joint Venture (wspólne przedsięwzięcie)

1172

Joint Venture (wspólne przedsięwzięcie) -przedsiębiorstwo utworzone jako współwłasność kilku podmiotów, zazwyczaj w  celu realizacji konkretnego projektu. Angielskie słowo „venture” przywodzi na myśl przedsięwzięcie śmiałe, pełne rozmachu, ale z drugiej strony bardzo ryzykowne i toczące się innymi torami niż codzienne sprawy poszczególnych partnerów.

Pierwsze joint ventures były to najprawdopodobniej ekspedycje handlowe. Powołany na krótki czas syndykat „poszukiwaczy przygód” (ang. adventurers) wspólnymi siłami ekwipował karawanę albo statek i wysyłał je w daleką podróż. Po powrocie ekspedycji partnerzy dzielili między siebie zyski z handlu, po czym joint venture ulegało rozwiązaniu. Tego rodzaju „wspólne przedsięwzięcia” są działaniami złożonymi i  trudniej nimi kierować niż niezależnym, samodzielnie realizowanym projektem. Trzeba również pamiętać, że tak jak ryzyko rozkłada się na wszystkich partnerów, tak też rozwodnieniu ulegają przychody. Z tego powodu, jeśli zapada decyzja o utworzeniu joint venture, dzieje się to zazwyczaj z następujących powodów:

  • Ograniczenie interakcji biznesowych do jednej konkretnej transakcji, okresu czasu lub inwestycji;
  • Podział ryzyka między partnerów oraz jego rozbicie na odrębne składniki danej inwestycji, której nie jest w stanie udźwignąć jeden inwestor;
  • Wykorzystanie komplementarnych zasobów poszczególnych partnerów. Przykładowo: zagraniczny inwestor wchodzi na rynek we współpracy z partnerem krajowym; właściciele nieruchomości z bogactwami naturalnymi łą- czą siły z firmami poszukiwawczymi w celu odkrycia lub wydobycia zasobów; lub też wyzyskany zostaje potencjał komplementarnej technologii firmowej jednego z partnerów. Doskonałym przykładem jest tutaj joint venture Sony-Ericsson.

Udziały we wspólnym przedsięwzięciu są zazwyczaj rozliczane drogą konsolidacji proporcjonalnej (50% + wkład) lub metody kapitałowej (20%–50%). Niekiedy, choć w rzadkich przypadkach, joint venture jest rozliczane po kosztach. Prawo regresu stosuje się do zobowiązań joint venture w stopniu ograniczonym. „Wspólne przedsięwzięcia” tworzone są najczęściej w kontekście finansowania projektów.

Joint Venture