Jobber

1236

Trader specjalizujący się w konkretnych akcjach, przygotowany do roli maklera-specjalisty dla tych akcji. W ten sposób obrót akcjami będzie miał większą płynność oraz stabilność cen, ponieważ bę- dzie istniało stałe i pewne źródło popytu na te walory. Jobber zajmie się tym częściowo w ramach usługi dla emitentów akcji, ale głównie aby zarabiać pieniądze inwestując na własny rachunek. Zwyczajowo jobberzy działali niezależ- nie od maklerów giełdowych (działających jako agenci w imieniu inwestorów) z obawy o konflikt interesów z jobberami, którzy działali jako mocodawcy. Jobberzy występowali na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) przed reformami Big Bang. Przez pewien czas odgrywali znaczącą rolę, potem jednak stali się anachronizmem na efektywnym rynku. Opis wydarzeń i  następstw dotyczących ich zniknięcia można znaleźć w publikacji The Death of Gentlemanly Capitalism (Śmierć eleganckiego kapitalizmu) autorstwa Phillipa Augera (wydawnictwo Penguin, 2000)