Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

1231

Ruch przypisujący przedsiębiorstwom konkretną odpowiedzialność z  tytułu społecznego oddziaływania prowadzonej przez nie działalności. Wyniki finansowe, mające najistotniejszą wartość dla akcjonariuszy, oszacowuje się w kontekście odpowiedzialności społecznej, która stanowi przedmiot troski interesariuszy. Na problem odpowiedzialności społecznej coraz większą uwagę zwracają duże przedsiębiorstwa międzynarodowe, atakowane przez ruchy przeciwne globalizacji gospodarki. Innym, mniej defensywnym powodem uwzględniania odpowiedzialności społecznej jest fakt, że w długim okresie jest ona powiązana z wynikami finansowymi. Przykładowo, firma posiadająca dobrą reputację przyciąga lepszych pracowników. Inwestowanie spo- łecznie odpowiedzialne powodować będzie kierowanie większego kapitału do przedsiębiorstw postępujących zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. Z tego względu księgowi będą musieli znaleźć metody uwierzytelniania sprawozdawczości w zakresie społecznej odpowiedzialności, tak aby sprawozdawczość ta nie ograniczała się jedynie do kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw